Andreas Myhre, direktør krafthandel i LOS Energy, ser store europeiske prisforskjeller på strøm siste måned.

Kraftprisene deler Europa i to

Vinter på kontinentet og vår i Norden gir store europeiske prisforskjeller på strøm. Tyskerne betalte 75 prosent mer enn oss i januar.
Torsdag, 2 februar, 2017 - 09:34

LOS Energy

Engrosprisen på strøm i Oslo havnet i januar på 28,19 øre/kWh, noe som er på nivå med januarprisene de siste tre årene. Men ser vi på snittprisen for januar de siste ti årene, er bildet annerledes: Da ligger januar 2017 over 16 prosent lavere enn snittet.

I Norden er prisforskjellen størst mellom Nord-Norge (som har lavest pris i januar) og Sør-Sverige (som har høyest pris i januar). Her utgjør prisforskjellen nær 30 prosent. Det er likevel beskjedent mot forskjellen på Norden og naboene i sør

Ser vi på forskjellen mellom Norden og våre naboland, hadde Tyskland 75 prosent høyere pris enn oss i januar. Franskmennene måtte ut med halvannen ganger så mye for strømmen som oss i nord.

Kaldt og lite vind
Forklaringen finner vi på gradestokker og vindmålere: Mens det har vært uvanlig kaldt og nærmest vindstille i Tyskland, har stormene som raste i Nord-Norge dratt med seg mild luft fra sør og gitt uvanlig høye temperaturer i Norden.

I Tyskland betød lite vind at vindkraftproduksjonen ble lav i januar, mens lave temperaturer skapte høyere etterspørsel etter strøm. Begge deler skyver energiprisene oppover. Samtidig har både Tyskland og Frankrike hatt redusert kjernekraftproduksjon. Dette har økt etterspørselen etter kullkraft og gass, som igjen bidrar til at prisene stiger.

I Norden har bildet vært nærmest motsatt: Milde temperaturer gjør at hjem og arbeidsplasser bruker mindre strøm til oppvarming. Samtidig sørger mildværet for snøsmelting, som gjør at elvekraftverkene produserer mer strøm. Mye vind betyr mer vindkraft i Sverige og Danmark, og i sum betyr dette at Norden produserer mer strøm enn vi har behov for. Dette overskuddet blir eksportert til blant annet Tyskland og Nederland.

Det at Nord-Norge i januar har hatt en relativt lav strømpris sammenliknet med resten av landet, har en teknisk forklaring: Årsaken er at kapasiteten til å overføre kraft ut av denne regionen og til andre landsdeler er begrenset.

“Energiewende” gjør strømprisen mer sårbar
De siste årene har energiprisene i Tyskland gått ned, på grunn av den store utbyggingen av fornybar energiproduksjon og lavere kostnader ved kullkraftproduksjonen. Likevel er kraftmarkedet fremdeles sårbart i perioder som den vi har sett nå i januar, med uvanlig høyt forbruk og lavere kraftproduksjon på vind.

På forsiden nå

Industrien kan sikre seg med lange, billige vindkraftkontrakter mot NorthConnect-prisøkingen, påpeker Energi Norge. Kabelen vil gjøre også disse kontraktene dyrere, kontrer Norsk Industri.
Arbeidere som bygger vindkraftanlegg for Norsk Vind i Bjerkreim i Rogaland, har arbeidskontrakter hvor de tjener under 100 kroner timen.
Nye turbiner skal installeres.
Statnett utfører sine oppgaver med høyere effektivitet enn gjennomsnittet av systemansvarlige nettselskaper i Europa, men er ikke blant de beste 25 prosentene, ifølge en ny undersøkelse.
Fra 1. januar 2020 vil over 1.8 millioner mennesker i Akershus, Innlandet, Oslo og Østfold få strøm fra Norges desidert største nettselskap. Det skal hete Elvia.
Vil i første fase trekke 7,8 TWh/år strøm fra Samnanger i Hordaland.
Agder Energi gjør endringer i konsernstrukturen og etablerer en ny konsernledergruppe.
Fire prosjekter får i alt 95 millioner kroner for å utvikle utslippsfri teknologi innen hydrogenbasert transport og bygg- og anleggsvirksomhet. BKK leder to av prosjektene.
Utnytter mulighetene i reguleringen.
«Forsyningssituasjonen i Nordmøre og Romsdal er alarmerende. Manglende forsyningssikkerhet stopper nåværende, og fremtidig, nærings- og samfunnsutvikling», advarer fylkesordføreren, LO og lokale næringsorganisasjoner i et felles brev.
Det nye nettverket «Ung i Fornybar» skal samle unge som jobber med fornybar energi for å utveksle erfaringer og bygge nettverk.
– Det blir avdekket altfor mange avvik som burde vært oppdaget i den årlige internkontrollen, sier leder for DSBs seksjon for elsikkerhet, Jon Eirik Holst.
Hafslund Nett og gründerselskapet KVS Technologies har inngått et forskning- og utviklingsprosjekt som tar i bruk droner til å lokalisere feilsteder ved strømbrudd.
Vokser videre innen drift av AMS og kritisk IoT-infrastruktur
Aldri har det vært registrert høyere vindkraftproduksjon i Norge og Sverige enn i forrige uke.
Naturvernforbundet, Norsk Ornitologisk Forening og Turistforeningen klager på at forlengelsen av konsesjonen aldri ble sendt på høring.
NVE foreslår et 8 prosents «skråtak» på NorthConnects inntekter og «hjemfall» til Statnett etter 25 år. Det er for tidlig for NorthConnect å si om det er bra nok til at kabelen bygges.
NVE fraråder OED å tillate NorthConnect å kjøre kabelen med en kapasitet på 1400 MW pluss 400 MW i dynamisk overlast for å levere systemtjenester.
NVE har oversendt sin analyse av NorthConnect til OED.
Entreprenøren Valard holder Statnett ansvarlig for materialer som skal ha vært så dårlige at en linje falt ned og førte til store forsinkelsesbøter. Statnetts samarbeid med Dalekovod får også unngjelde.
REN Røros-sjefen vil heller satse på å gi kunden økt komfort og skjule kompleksiteten bak kulissene.
Den danske regjeringen setter av penger på statsbudsjettet for å finne mulige plasseringer av en eller flere energi-øyer på minst 10 GW havvind.
Equinor har fullført kjøpet av en eierandel på 50 prosent i det polske havvindprosjektet Baltyk I fra Polenergia.