Digitalisering gir energibransjen en kompetanseutfordring som det er nødvendig å ta på alvor. (Illustrasjonsfoto: ICE/NEK)

Teknologiutvikling fører til at flere og flere av dagens arbeidsoppgaver kan digitaliseres. Dette vil skape et betydelig behov for fornyelse av kompetanse i de fleste kraftselskaper, mener partner Espen Fossum i Thema Consulting.

Kilde: Energi Norge

Han er en av foredragsholderne på årets HR- og lederkonferanse som finner sted på Fornebu 14.-15. februar. Der vil han dele sine tanker om hvordan digitalisering stiller nye krav til HR- og ledelsesfunksjoner i kraftnæringen, basert på Themas inngående arbeid med å forstå drivkrefter innenfor politikk, marked og teknologi.

– Vi tror digitalisering vil medføre betydelig forenkling og automatisering av mange av dagens arbeidsprosesser i kraftselskapene. Endringstakten vil trolig medføre et betydelig behov for fornyelse av kompetanse i de fleste selskaper. Dette kan bli en utfordring for en bransje som historisk har hatt lav turnover, sier Fossum.

Direktør for internett og nye medier i IKT Norge, Torgeir Waterhouse, er enda tydeligere i sin sak.

– IKT møter energibransjen nå. Vær forberedt på stjernesmell, det er nå energibransjen 2.0 formes. Gjør ikke bransjen det selv, vil nye aktører ta styringen, advarer han.

Omstillingsprosess

Robotisering, algoritmer, kunstig intelligens, big data og digital sårbarhet er fremmedord for mange, men absolutt ikke noe som burde være fremmed for bedriftsledere og HR-personale. Dette er virkeligheten – som altså også kraftnæringen må forholde seg til.

– Kraftnæringen står midt oppe i en omstillingsprosess med ny teknologi og digitalisering som viktige drivere. Samtidig skal kraft produseres, transporteres og omsettes stadig mer effektivt. Dette utfordrer den tradisjonelle bemanningssituasjonen. Vi har valgt å belyse disse problemstillingene på årets HR- og lederkonferanse, sier rådgiver Solgun Furnes i Energi Norge som er fagansvarlig for konferansen.

En kritisk suksessfaktor for kraftselskapene fremover vil være å tiltrekke seg hoder som kan bidra til å ta i bruk de nye mulighetene, understreker Fossum.

– Digitaliseringen vil åpne for nye muligheter, til for eksempel å kommunisere med kundene og tilføre merverdi i kundedialogen. I den sammenheng vil det være viktig å tiltrekke seg attraktive samarbeidspartnere til å levere nye løsninger til kundene, avslutter han.