Den nordiske bransjeorganisasjonen Nordenergi har i et felles brev til EU støttet forslaget om at fornybar energi må integreres bedre i kraftmarkedet. Her fra Mehuken vindkraftpark i Sogn og Fjordane. ( Foto: Ragnar Myhre/Østfold Energi)

Fornybarnæringene i Norge, Sverige og Finland har i et felles brev til Europaparlamentet og EUs medlemsland støttet EU-kommisjonens forslag om at fornybar energi må integreres bedre i kraftmarkedet.

Kilde: Energi Norge

Problemstillingen vil være tema på møter både i Europaparlamentet og -rådet senere denne måneden når behandlingen av EUs vinterpakke starter opp.

– Tiden er nå kommet for å integrere fornybar energi bedre i markedet. Da vil den regulerbare vannkraftens verdier komme bedre til syne, engros- og sluttbrukermarkedet styrkes og vi kan legge til rette for grønn vekst i Norge, sier Sigrid Hjørnegård, direktør for fornybar energi, klima og miljø i Energi Norge.

Må spille på lag med kvotesystemet

I brevet fremhever de nordiske organisasjonene særlig behovet for at fornybarvirkemidlene må koordineres bedre med EUs klimakvotesystem (ETS). Samtidig understrekes det at det er størst behov for tiltak utenfor kvotepliktig sektor, slik som transport og bygg.

Innspillet peker også på behovet for gode retningslinjer for statsstøtte slik at man unngår negative markedskonsekvenser, samt at åpning av støttesystemer må knyttes til tilstrekkelig kapasitet på mellomlandsforbindelser.

Forslaget om videreutvikling av opprinnelsesgarantiordningen støttes i all hovedsak.

Energi Norge er særlig opptatt av en riktig karbonpris og velfungerende markeder i Europa.

Brevet er også sendt til Eurelectric, den europeiske bransjeorganisasjonen for kraftnæringen.

EU vil behandle lovforslagene i vinterpakken i to år fremover. Et nytt fornybardirektiv og en ny styringsdialog på energiområdet står sentralt.