Anleggsmaskinene spiser seg innover Storheia i Sør-Trøndelag. Fosen Vind har startet byggingen av seks vindkraftparker som til sammen skal produsere 3,4 TWh årlig. I dag er samlet produksjon fra landets vindparker under 2,5 TWh. Foto: Fosen Vind

Mer vindkraft enn vannkraft bygges nå i Norge. Frem til 2020 er det ventet at vindkraftkapasiteten her i landet blir tredoblet i forhold til i dag.

– Per 4. kvartal 2016 er 4,2 TWh med vindkraft under bygging. Hvis man legger til de investeringsbeslutningene man leser om i media, så ligger vi an til omtrent en tredobling av vindkraftkapasiteten i 2020 i forhold til i dag, sier direktør Anne Vera Skrivarhaug i Energiavdelingen i NVE til Energiteknikk.

I fjor produserte vindkraftverkene i Norge under 2,5 TWh. Svært få nye vindkraftverk er satt i drift i de siste årene. Men nå skyter utbyggingen av landbasert vindkraft fart. Tredje kvartal 2016 var et vendepunkt. Da var for første gang mer vindkraft under bygging enn vannkraft.

For tre år siden var samlet installert effekt på norsk vindkraft 800 MW. Siden da har den bare vokst til 873 MW. Men nå bygges og prosjekteres vindkraftparker fra Agder i sør til Finnmark i nord.

Ni vindkraftanlegg er for tiden er under bygging, og de vil få en samlet installert effekt på 1236 MW. Dette er en økning på 140 prosent fra dagens kapasitet. Bygging av ytterligere seks vindkraftverk på til sammen 520 MW kommer trolig i gang med det første. I hvert fall har NVE godkjent MTA (miljø-, transport- og anleggsplan) og detaljplaner for disse.

Du kan lese mer om norsk vindkraftsatsing i februarutgaven av Energiteknikk på papir.