Den første smarte transformatoren er nå på pass i Stavanger Sentrum og koblet opp mot Lyses driftssentral. Til sommeren skal prøvefasen i forskningsprosjektet knyttet til smart drift av nettstasjoner kjøres i gang.

Innen 1. Juni skal alle de 30 nye nettstasjonene i Stavanger Sentrum og i Sandnes være på nett, og etter en periode med prøvedrift fram til september, skal prosjektperioden vare i to år.

– Vi skal finne ut og demonstrere effekter av denne typen smartgridrelatert utstyr, sier avdelingsleder for Smarte nett Siri Torgersen Ravndal hos Lyse Elnett.

Dette er et pionerprosjekt i europeisk sammenheng, og også svært viktig for alle nettselskapene i Norge som etter hvert vil få behov for å oppgradere sine nettstasjoner til en smartgrid-standard.

DemoNorge-samarbeidet i Smartgridsenteret vil spille en rolle i å formidle erfaringene og kunnskapene som prosjektet genererer til de øvrige nettselskapene.

Kritiske parametere

Et av de mest spennende poengene med dette prosjektet, er implementeringen av såkalte smarte transformatorer. Steinkjer-bedriften Norsk Transformator (tidligere ABB) har utviklet et konsept de kaller EcoSmart Transformer, der en dockingstasjon i tilknytning til transformatoren overvåker en rekke kritiske parametere.

Dette gir driftssentralen en mulighet for sanntidsovervåking og varsling av avvik fra normal driftsstatus, alarmer ved kritiske avvik eller feil og sporing av feilkilder.

– Systemet gir driftsoperatørene muligheten for bedre utnyttelse av transformatoren, sier Rune Evjen hos Norsk Transformator.

Dockingstasjonen skal gi operatørene oversikt over temperaturen i oljen, oljenivå og trykket i transformatorkassen.

Erfaringer for framtidige utbygginger

– Det er viktig for Lyse Elnett å få erfaringer med denne typen utstyr, før vi skal i gang med nye store utbygginger. Vi trenger bedre oversikt over hvordan det responderer på belastningene, og hvordan vi kan få optimal oversikt i for eksempel feilsituasjoner, understreker Ravndal hos Lyse Elnett.

Utbyggingene hun sikter til, er blant annet i forbindelse med de store tunnelprosjektene som kommer i Rogaland, Ryfast og Rogfast. Også her skal det etableres et titall nye nettstasjoner.

– Vi vil bruke erfaringene til å lage en ny byggestandard, og bestemme i hvilken grad vi skal automatisere nettstasjonene. Dette vil styres av kost/nytte-vurderinger, og da blir erfaringene fra dette prosjektet gull verdt.

Krevende byggeprosjekt

Ravndal leder det overordnede prosjektet, som egentlig starter for alvor med demonstrasjonsfasen fra september og to år framover. Selve byggeprosjektet ledes av Oddvar Fuglestad i Lyse Elnett, og han kan fortelle om et krevende prosjekt med så få og så korte strømstans som mulig midt i Stavanger Sentrum.

– Vi er nødt til å kutte strømmen i korte perioder om nettene for å få plass nytt utstyr og kople om. Utfordringen ligger i å gjøre dette så kortvarig som mulig, og finne de periodene med minst bryderi for kundene, sier han.

Halvferdig

Prosjektet har en budsjettramme på  41 millioner kroner, og har fått tilsagn om støtte fra Enova med 14,6 millioner kroner. Det overordnede målet er en årlig besparelse på 500 GWh. 25 av nettstasjonene ligger geografisk samlet i Stavanger sentrum, og omfatter om lag 1300 nærings- og husholdningskunder. Ca 120 av disse har et årlig forbruk over 100.000 kWh. I tillegg kommer fem nettstasjoner i Sandnes.

Mange av nettstasjonene er gamle og utrangerte, og har behov for oppgraderinger. . ABB er med i prosjektet som leverandør av utstyr og systemer. Nettstasjonene skal være ferdig ombygd og instrumentert innen første juni, og anleggene skal da være klare i operasjonell drift. Hittil har de installert rundt halvparten av de tredve nettstasjonene.

Andre prioriteringer i prosjektet er kartlegging av styringer, gjennomgang av signaler og målinger som skal inn i de forskjellige systemene, verifisering av lastflyt og verifisering av data.

– Prosjektet vil legge grunnlag for en av driftsoperatørenes gamle drømmer; det selvreparerende distribusjonsnettet, eller automatisk omkopling ved feil, sier avdelingsleder Smarte nett Siri T. Ravndal hos Lyse Elnett.

Smarte bryteranlegg

I åtte av de 25 nettstasjonene i Stavanger sentrum måtte transformatorene byttes, i de øvrige nettstasjonene oppfyller de eksisterende transformatorene kvalitetskravene til Lyse. Alle nettstasjonene har fått nye bryteranlegg, som også får «smart» funksjonalitet.

– Bryteranleggene skal fjernstyres og overvåkes, med muligheter for måling på hver avgang, forteller Anders Ravn Ottesen hos ABB. Instrumenteringen på bryteranleggene koples opp mot en RTU (kommunikasjonsenhet) i nettstasjonen.