I løpet av kort tid har Energi Teknikk fått flere småkraftkontrakter. Den ferskeste er til Geitåni kraftverk i Voss kommune. (Illustrasjonsfoto: Energi Teknikk)

Energi Teknikk er tildelt en kontrakt på levering av komplett elektromekanisk utrustning til Geitåni kraftverk i Voss kommune.

Kilde: Energi Teknikk

Avtalen innebærer leveranse av en ET Pelton ringledningsturbin med effekt på 4,76 MW med tilhørende generatorer, kontrollanlegg og nødvendige hjelpeanlegg. Utstyret skal leveres våren 2018.