Det er god stemning mellom Østfold Energi ved adm. direktør Oddmund Kroken (f.v.) og Fredrikstad Energi ved adm. direktør Trond Andersen. Nå etablerer energiselskapene et samarbeidsforum for å undersøke felles forretningsmuligheter. (Foto: Østfold Energi)

- Fredrikstad Energi og Østfold Energi er to sterke Østfoldselskaper som sammen dekker hele verdikjeden for kraft. Vi ser frem til konkrete resultater av dette samarbeidet.

Kilde: Østfold Energi

Ordene tilhører Oddmund Kroken og Trond Andersen, administrerende direktør i henholdsvis Østfold Energi og Fredrikstad Energi. Det var i fjor det slo gnister mellom ledelsen i de to tradisjonsrike energiselskapene, som begge blant annet er en del av det samme energiklyngenettverket i Halden, NCE Smart Energy Markets. En av målsettingene med klyngenettverket er å inspirere til innovasjon og samarbeid, og nå ser man resultater i form av et formalisert samarbeid mellom to toneangivende selskaper som opererer innenfor hver sine områder i verdikjeden i energibransjen.

Østfold Energi har hovedfokus på produksjon av vannkraft, vindkraft og fjernvarme, mens Fredrikstad Energi har virksomhet innen nett, kraftsalg og tjenesteutvikling. Sammen dekker selskapene hele verdikjeden.

– Begge selskaper ser at det kreves kontinuerlig utvikling for å vedlikeholde og bygge nye verdier, og er derfor enige om å se på muligheter for felles utvikling innen ny energirelatert forretningsvirksomhet, hvor partene kan nyttiggjøre felles kompetanse og skape samspillseffekter, fremholder Trond Andersen i Fredrikstad Energi, og får et anerkjennende nikk av direktør-kollegaen fra nabobyen Sarpsborg.

– Østfold Energi skal være på offensiven og hva er da bedre enn å samarbeide med et selskap som er anerkjent i bransjen for å tenke nytt. Fredrikstad Energi mottok som kjent Enovas innovasjonspris nå nylig og har vist seg som et fremtidsrettet selskap. Det passer oss bra. Kombinert har selskapene en betydelig kompetanse innenfor energiområdet som gir gode muligheter for å sammen se på nye forretningsmuligheter innen for eksempel vannkraft og solenergi, legger Oddmund Kroken til.

Oppretter samarbeidsforum

Selskapene etablerer nå et samarbeidsforum for vurdering av felles utviklingsprosjekter. Forumet skal også tjene som lyttepost for ny teknologi og nye markedsløsninger. Selskapene har allerede sådd et par frø som ser veldig spennende ut.

– Vi har noen konkrete prosjektideer vi skal se på sammen, om vi sammen finner ut at noen av de representerer en god forretningsmulighet, kan vi ha noe spennende på gang, sier Kroken.

– Østfold er et fyrtårn innen energi og smart energi. Da er det viktig at det ikke bare blir med praten, men at man faktisk får til økonomisk bærekraftige prosjekter og bidrar til å styrke kompetansen innen smarte og fremtidsrettede energiløsninger i fylket, understreker Andersen i Fredrikstad Energi.