Mandag ble Jøssang kraftverk, eid av Lyse, i Strand kommune satt delvis under vann. Det var ingen personer til stede under hendelsen. (Foto: Lyse)

Mandag 20. februar ble Jøssang kraftstasjon ved Notvik i Strand kommune satt delvis under vann.

Kilde: Lyse

Hendelsen medførte at en del av kraftstasjonen, herunder turbinetasjen og tilhørende utstyr, ble satt under vann.

I morgentimene tirsdag var kraftstasjonen tømt for vann.  Arbeidet med å skaffe oversikt over skadens omfang vil fortsette.  Det er for tidlig å konkludere endelig med hensyn til hendelsesforløpet, men det ble utført vedlikeholdsarbeid i stasjonen.  Det var ikke personer eller personell tilstede i stasjonen. Forsikringsselskap er varslet og restverdiredning og opprydding er iverksatt. Jørpeland Kraft jobber med å kartlegge alle aspekt knyttet til hendelsen.  Foreløpige undersøkelser tilsier at fare for skade på ytre miljø er små, men situasjonen overvåkes.

– Utover dagen vil vi ha et bedre bilde av hvilke deler av kraftstasjonen som er rammet som følge av hendelsen, sier administrerende direktør i Lyse Produksjon, Bjørn Honningsvåg.

Jøssang og Dalen kraftverk ble offisielt åpnet i juni 2011. Totalt er det bygget 6,5 kilometer med overføringstunneler i tillegg til de to kraftstasjonene. I tillegg er de fire damanleggene fornyet som en del av utbyggingsprosjektet. De to kraftverkene vil produsere kraft tilsvarende 6 000 husstander. Jøssang Kraftstasjon produserer alene rundt 100 GWh.