Det er i denne elektriske infrastrukturen, Hamang i Sandvika i Bærum kommune, Infratek har fått i oppdrag å bygge om en transformatorstasjon for Statnett. (Foto: Statnett)

Infratek har inngått en avtale med Statnett SF vedrørende ombygging av Hamang Transformatorstasjon ved Sandvika i Bærum kommune.

Kilde: Infratek

Kontrakten innbefatter grunn-, betong- og montasjearbeid, og har en samlet verdi på 40-50 millioner kroner.

Prosjekt Hamang er en del av Nettplan Stor-Oslo. Dette er en samlet plan for fornying og forsterking av sentralnettet i og rundt hovedstaden. Kontrakten som Statnett og Infratek nå har inngått, er en av fem kontrakter på Hamang-prosjektet, der Infratek er hovedbedrift. Infratek skal koordinere de andre kontraktene som skal foregå samtidig på området.

– Vi er svært glad for denne kontrakten. Statnett har vurdert Infratek høyt på tverrfaglighet og HSEQ (health, safety, environment og quality). Dette er områder Infratek satser sterkt på, så det er vi fornøyd med, sier Lars-Erik Sundell, avdelingsleder Regionalnett Infratek Østfold.

Prosjektet er omfattende, og mange avdelinger i Infratek vil være en del av arbeidet.

– Hamang-prosjektet omfatter leveranse fra fagområdene på Regionalnett linje, Regionalnett stasjon, Regionalnett kabel, reservekraft, mekanisk, bygg og distribusjon. Dette vil være en flott arena for oss til å kunne å vise frem vår samlede leveringsstyrke, sier Sundell.

Arbeidet Infratek skal gjennomføre innbefatter blant annet etablering og drift av brakkeleir og riggeområder for alle entrepriser, riving av eksisterende reaktorspoler, grunn- og betongarbeid, transformatorsjakt, fundamenter, kabelkanaler, kabelgrøfter og trekkerør. I tillegg skal Infratek blant annet strekke linjer på 300 kV og 45 kV, stå for installasjon av 145 kV kabel mot nytt GIS-anlegg, sørge for 400 V stasjonsforsyning, nødaggregat og stasjonstransformator mm.

– Vi gleder oss til å sette i gang med prosjektet. Vi skal sørge for at dette blir en leveranse av høy kvalitet, som befester vår posisjon som ledende bygger av kritisk infrastruktur, sier Sundell.

Oppstart på prosjektet er allerede 13. mars 2017, og skal gå frem til høsten 2018.