Stange Energi kjøper Smart Gridplattformen Quant av Rejlers Embriq. (Illustrasjonsfoto: Rejlers Embriq)

Stange Energi har inngått avtale med Rejlers Embriq om kjøp av Smartgridplattformen Quant, levert som Software as a Service (SaaS). I tillegg er det inngått avtale om leveranse av Quant Flow for håndtering av målerverdier til Elhub.

Kilde: Rejlers Embriq

– Vi har tidligere investert i AMS infrastruktur levert av Rejlers Embriq og er godt fornøyd med den leveransen sier Harald Husom, konst. Adm. Dir hos Stange Energi. – Når vi startet anskaffelsesprosessen for nytt sentralsystem så var det således helt naturlig for oss å vurdere Quant forteller Husom.

– Vi står ovenfor store endringer i vår sektor fremover, vi får store mengder data fra de nye automatiske strømmålerne og må behandle disse dataene mest mulig effektivt. – Quant representerer et trygt valg som har bevist funksjonalitet og det føles veldig riktig for oss som et relativt lite nettselskap å kjøpe dette som en tjeneste, det gir oss god fleksibilitet og lav risiko sier Husom.

Tilgang til svært god funksjonalitet

– Vi mener at vi gjennom vårt tjenestekonsept tilbyr små og mellomstore energiselskap en løsning som er svært konkurransedyktig sammenliknet med ordinært innkjøp og egen drift, forteller Espen Kåsin, Direktør Software i Rejlers Embriq. -På denne måten får kundene tilgang på svært god funksjonalitet og kompetanse til lav investering, som gir god kostnadseffektivitet og lav risiko. – Vi er overbevist om at dette er fremtidens måte å anskaffe IT-løsninger på, forteller Kåsin.