Prosjektet Sterkere skog har som mål å redusere både kostnader og antall strømbrudd. (Agder Energi Nett)

Sterk skog-prosjektet har kartlagt over 250 trær på Sørlandet. Nå håper Agder Energi Nett å kunne identifisere hvilke trær som kan velte over strømlinjene, og på den måten redusere både antall strømbrudd og kostnader.

Kilde: Agder Energi Nett

– Trær som velter over strømlinjene er den største årsaken til strømbrudd, og en felles utfordring for alle nettselskapene i landet, forteller Håkon Skavikmo avdelingsleder for vedlikehold i Agder Energi Nett.

Agder Energi Nett har cirka 21 300 kilometer med strømlinjer, av disse er rundt 5 000 kilometer høyspent luftstrekk. Ifølge forskrifter fra Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB) skal ryddebeltet langs høyspentlinjene være på 12 til 15 meter.

– Vi er ikke bekymret over trærne innenfor ryddebeltet, der har vi kontroll og rydder etter forskriftene. Det er trærne utenfor, som ofte kan være både 20 og 30 meter høye, som potensielt forårsaker strømbrudd, sier Skavikmo.

I 2015 ble det registrert 141 strømbrudd som skyldes at trær utenfor ryddebeltet falt over linjene. Dette førte til 14 millioner kroner i tapte inntekter gjennom KILE-ordningen for nettselskapet. Sammen med Møre Nett, Trønder Energi, Haslund og Norsk Institutt for Bioøkonomi (NIBIO) håper Agder Energi Nett at forskningsprosjektet Sterk skog vil gi innsikt som kan redusere antall strømbrudd og kostnader.

Analyserer trær på Sørlandet
I desember 2016 og i januar 2017 har  medarbeidere i prosjektet gått langs utvalgte høyspentlinjer på Sørlandet for å kartlegge og analysere trær som falt over strømlinjene under uværet tidlig i november 2016. 

–  Vi ser på hvilke trær som har blåst ned og hvilke som står igjen. På den måten kan man på sikt lage en skogbehandlingsplan der man i større grad kan ta vekk de potensielt farlige trærne før de faller over strømlinjene, sier Even Hoffart, som jobber med skogbruk, og legger til:

– Flere steder er skogen såpass tett at trærne hverken får nok lys eller plass, derfor vokser de i høyden og får ikke skikkelig feste. Da skal det ikke så mye til før de velter.

I løpet av få uker har Hoffart og en kollega gått mangfoldige kilometer og analysert over 250 knekte trær i områdene rundt Grimstad og Vegårshei. Ifølge NIBIO er det ventet at tiltakene etter prosjektet vil gi rundt 100 millioner kroner i innsparinger per år på landsbasis.

Målrettet og effektivt
– Klarer vi å lage en modell der vi kan jobbe målrettet og effektivt ved å merke og felle de trærne som med størst sannsynlighet vil falle over strømlinjene har vi kommer langt, forteller Skavikmo.

Han forteller at det er mange hensyn å ta når det kommer til rydding av skog.
–  Vi er avhengig av å tenke ut effektive metoder og veie de opp mot kostnader, sier Skavikmo, og tilføyer:
–  Dette prosjektet har et langsiktig mål, men vi håper vi skal få tatt i bruk noen av dataene allerede fra 2018,sier Skavikmo.