Olje- og energiminister Terje Søviknes på omvisning i Vannkraftlaboratoriet, her sammen med professor Ole Gunnar Dahlhaug og professor emeritus Hermod Brekke.

Nærmere 400 millioner kroner skal brukes de neste åtte årene på vannkraftforskning i regi av HydroCen, det nye FME-senteret ved NTNU i Trondheim som ble åpnet av olje- og energiminister Terje Søviknes denne uken. Det forventes at storsatsingen skal gi resultater.

Det var ikke bare statsråden som uttrykte forventninger om at HydroCen skal styrke og videreutvikle Norges posisjon som en ledende vannkraftnasjon, det gikk igjen som en rød tråd i alle talene. HydroCen har selv lagt listen høyt. Budskapet fra lederen for sentret, Hege Brende, er at verdiskapingen i norsk vannkraftsektor skal fordobles.

Åpningen av HydroCen skjedde i en atmosfære av entusiasme og optimistisk tro på vannkraftens muligheter i fremtidens energisystem, ikke minst globalt. I de mange talene ble det vist til vannkraftens unike egenskaper, ikke minst dens fleksibilitet i forhold til samspill med andre fornybare energikilder, som sol og vind.

Men for å kunne utnytte disse mulighetene, trengs mer kunnskap, som grunnlag for å utvikle nye teknologiske løsninger. Mange av de norske kraftverkene er over femti år gamle, og det er behov for oppgradering av både elektromekanisk utstyr og vannveier. Samtidig må det finnes løsninger for kraftproduksjonen som tar hensyn til miljøet, gjennom såkalt miljødesign. Det trengs også kunnskap for å utvikle gode markedsløsninger for vannkraften.

Vassdrags- og energidirektør Per Sanderud understreket at HydroCen må brukes til å redusere kostnadene i vannkraftproduksjonen for å gjøre den mer konkurransedyktig i forhold til alternative teknologier.

Et av de mer konkrete innspillene som kom frem under åpningsarrangementet, var at Statkraft stiller Ulla-Førre, Nord-Europas største vannkraftanlegg, til disposisjon som testkraftverk for forskningen i HydroCen. Det er et klart signal fra vannkraftbransjen om støtte til det nye forskningssenteret.