OED har gitt Scanergy klarsignal for å bygge to vindparker i Marker kommune i Østfold. Det vil kunne forsyne 10 000 husstander med strøm.

OED har i gitt Scanergy AS konsesjon til bygging av Høgås og Joarknatten vindkraftverk i Marker i Østfold. Med full utbygging kan vindkraftverket gi en årlig produksjon på rundt 200 gigawatt timer (GWh), tilsvarende forbruket til over 10 000 husstander.

Kilde: OED

– Høgås og Joarknatten vindkraftverk er et spennende prosjekt sentralt plassert på Østlandet. Prosjektet vil kunne bidra til årlig strømproduksjon til over 10 000 husstander og vil kunne gi lønnsomme arbeidsplasser og verdiskaping i regionen. Dette prosjektet viser at vindkraft nå ikke bare kan etableres langs kysten, men også i flere innlandsområder, sier olje- og energiminister Terje Søviknes.

Scanergys nye prosjekt innebærer en reduksjon av planområdet på norsk side fra 14,9 kvadratkilometer til til 8,66 km2, og at turbinene trekkes noe vekk fra bebyggelsen i Ørje. Antall planlagte vindturbiner er redusert fra 23 til 15 på norsk side. Samtidig planlegges 6 turbiner i Hån vindkraftverk på svensk side.

E.ON fikk konsesjon av NVE til bygging av vindkraftverkene på Høgås og Joarknatten. Konsesjonen ble påklaget av en rekke aktører, deriblant vertskommunen Marker og nabokommunen Årjäng i Sverige. Under klagebehandlingen ble E.ONs prosjekt overtatt av Scanergy, og både Marker og Årjäng har trukket klagene sine.

Departementet har i klagebehandlingen særlig vurdert vindkraftverkets visuelle virkninger for bosetning i Ørje og omkringliggende områder og på landskapet sett langs Haldenvassdraget og fra Sverige. Departementet har kommet til at fordelene ved vindkraftutbyggingen klart overstiger skader og ulempene tiltaket har på allmenne og private interesser.