Med hjelp av solenergi vil norske Eltek sikre strøm til flere enn 100 sykehus i Zimbabwe. (Foto: Eltek)

Stabil og sikker tilgang til strøm er helt avgjørende for at sykehus og helseklinikker kan være i drift. I Zimbabwe er tilgangen til strøm imidlertid en stor utfordring. Med Innovasjon Norge og NOREPS som døråpner, kan NOREPS-leverandøren Eltek endre denne situasjonen.

Kilde: Innovasjon Norge

Ved hjelp av ren solenergi vil Drammensbedriften Eltek sikre energitilgang til over 100 sykehus på landsbygda i Zimbabwe. Eltek, som har vært med i NOREPS-nettverket i Innovasjon Norge siden 2014, har nettopp inngått et stort samarbeid med FNs utviklingsprogram, UNDP, om å levere komplette solcelleløsninger.

– Vi har fått god hjelp fra Innovasjon Norge og NOREPS til å åpne dørene mot FN. FN er et stort system, og det er ikke lett å vite hvilken dør man skal banke på. Denne gangen banket vi på riktig dør, sier Morten Schøyen, Markedsdirektør i Eltek

Stabil tilgang til strøm vil bidra til belysning i sykehusene, stabil drift av medisinsk utstyr og ikke minst sikre riktig temperaturforhold for medisiner. Man forventer at de nye strømsystemene vil være oppe å gå i løpet av sommeren 2017.

– Denne kontrakten representerer en ny og spennende fase for Eltek og vår teknologi. Vi er stolte av å jobbe sammen med UNDP og bidra til et bedre helsetilbud og reduserte kostnader ved å tilby ren og stabil energi, sier Schøyen

Norsk delegasjon til Zambia med «Solar for helse»

Løsningene som nå blir implementert i Zimbabwe er en del av UNDPs program, «Solar for helse». Programmet jobber for å forbedre helsetilbudene i utviklingsland ved hjelp av blant annet fornybar energi. Her har Innovasjon Norge og NOREPS holdt flere møter mellom leverandørene og UNDP for å sørge for at de beste løsningene kommer ut i felt og dekker de behovene som finnes. Ikke bare må leverandørene dekke behovene, men også være konkurransedyktige på pris og kvalitet for å vinne frem. Som en del av «Solar for helse» reiser  NOREPS sammen med leverandørene og partnere til Zambia i mars for å pilotere nye løsninger. Delegasjonen vil reise ut i felt for å avdekke faktiske behov, og dermed se på hvordan norsk konkurransekraft kan bidra til å løse utfordringer knyttet til helse, sikkerhet og miljø.