2016 var et utfordrende år for ABB i Norge, forteller adm.direktør Steffen Waal. (Foto: ABB)

Nøkkeltallene for 2016 viser at året ble utfordrende for ABB i Norge, men selskapet opplevde også gjennombrudd i nye markeder.

Kilde: ABB

Selv om markedet har vært vanskelig, klarte ABB nesten å opprettholde omsetningen fra 2015 i 2016. Driftsinntektene endte på cirka 8,6 milliarder kroner.

– Vi er fornøyde med at vi klarer å holde omsetningen oppe på et relativt høyt nivå i et krevende marked. Det skyldes en god ordrereserve ved årets begynnelse og at vi har gjort det spesielt godt i kraftbransjen. De enhetene som leverer til olje- og gassrelatert virksomhet, har opplevd langt større utfordringer, sier administrerende direktør Steffen Waal.

ABB i Norge opplevde en betydelig svikt i ordreinngang, som endte på 6,8 milliarder kroner i 2016, nesten én tredjedel under fjoråret.

– Som mange andre selskaper skulle vi gjerne sett at etterspørselen var høyere, men samtidig vet vi at ordreinngangen gjenspeiler aktivitetsnivået i markedet. Vi har brukt ledig kapasitet til å se på andre anvendelsesområder for vår teknologi. Det har ført til gjennombrudd både innen  vei og infrastruktur og havbruk, noe vi kommer til å fortsette å satse tungt på fremover, sier Waal.

ABBs administrerende direktør i Norge mener at 2017 også kan bli utfordrende, men at selskapet er godt posisjonert for det som kommer.

– Økt grad av automatisering og stadig mer avanserte digitale løsninger, både innen industri og i kraftbransjen, samt fortsatt elektrifisering av samfunnet, gir gode utsikter for vår portefølje, sier administrerende direktør Steffen Waal.

Nøkkeltallene
ABB i Norge klarte nesten å opprettholde driftsinntektene i et utfordrende 2016. Driftsinntektene endte på 8610 MNOK som er ned 2 prosent i forhold til året før. Ordreinngangen opplevde imidlertid en større svikt og endte på 6805 MNOK, en reduksjon på 29 prosent sammenliknet med 2015. Det operative driftsresultatet endte på 436 MNOK i 2016, en nedgang på 33 prosent som i all hovedsak skyldes avsetninger i forbindelse med overgang til ny pensjonsordning.