Dataangrep kan medføre store problemer for nåde energiselskap og samfunnet. Vi gjør lurt i å ta denne utfordringen på alvor, mener Chris Culina, senior manager i BDO CERT. (Foto: Tore Halvorsen)

Når treffer et dataangrep den landbaserte energibransjen med ødeleggende kraft? Det er fornuftig å være forberedt på at dette kan skje, mener de som nøye følger med på utviklingen.

Vi har fått det tett innpå oss den senere tiden. En valgkamp i USA som er manipulert av hackere, og hissige angrep mot datasystemene til forsvaret, PST og Arbeiderpartiet i vårt eget land. Hvor utsatt står den landbaserte energibransjen til for tilsvarende hendelser?

Det er grunn til å rope et alvorlig varsel, mener Chris Culina, senior manager i BDO CERT, som har spesialisert seg på å forebygge og håndtere anslag mot datasystemer, blant annet i energibransjen. – I 2014 fant det sted et målrettet dataangrep mot den landbaserte energibransjen. Hendelsen fikk betydelig oppmerksomhet i mediene, ikke minst fordi den avdekket betydelig svikt i beredskapen mot denne type hendelser.

Det er vanskelig å forutse hva konsekvensene av profesjonelle hacker-angrep vil bli. Ekstremt sett kan det føre til mørklegging, nedstenging av kraftproduksjon eller manipulering med energiselskapenes tekniske og forretningsmessige systemer. Det er kun fantasien som setter grenser.

Eventuelle inntrengere sikter seg ikke nødvendigvis inn mot umiddelbar effekt, fortsetter Culina. – De kan legge fra seg tidsinnstilte «bomber» som utløses når avsenderne finner det passende. Eller inntrengere kan snike seg til verdifull informasjon om økonomi og konkurransefortrinn, uten av energiselskapene selv er klar over det.

Det gjøres mye godt arbeid for å beskytte seg mot ulike typer hacking i energiselskapene. KraftCERT, som er etablert av flere av landets største energiselskaper, står i første frontlinje. Selv om det løpende formidles informasjon og erfaringer fra dette knutepunktet ned i underskogen av små og mellomstore energiselskap, er dette neppe langt fra tilstrekkelig.

Først og fremst må det en bevisstgjøring til for å ta denne utfordringen på alvor. Det kan komme til å gå riktig ille ved å vende det døve øret til, avslutter Chris Culina.