Tolkning av innholdet i kontrakten står sentralt når Helgeland Kraft når risikerer å gå på en smell med sitt omfattende kraftverksprosjekt i Tosbotn i Nordland. (Illustrasjonsfoto: Defo))

Det er grunn til å tro at Helgeland Kraft går på både forsinkelser og en økonomisk smell i sluttfasen med å ferdigstille fem småkraftverk i Tosbotn i Nordland. Den islandske entreprenøren IC har varslet oppsigelse av sine rundt 140 ansatte på anlegget.

I denne saken har oppdragsgiver og leverandør kommet opp i en lite hyggelig situasjon. Her, som i mange andre tilsvarende saker, er det god grunn til å tro at det er økonomi det dreier seg om. Vi kjenner ikke detaljene i kontrakten mellom den islandske entreprenøren og Helgeland Kraft, men at det er ulik forståelse av innholdet synes temmelig åpenbart.

Både fra energibransjen og andre bransjer er det en kjent sak at pris ofte er utslagsgivende for hvem som får kontrakten. Like kjent er det er det at endrings- og tilleggsordrer i gjennomføringen ofte fører til et vesentlig høyere sluttoppgjør. I et tilfelle som vi kjenner til var kontraktsprisen på 112 MNOK, mens sluttsummen endte på 170 MNOK.

Det er mange måter å utforme kontrakter på. Noen kan være så detaljerte at enhver form for slingringsmonn er fraværende. Leverandøren blir, bokstavelig talt, målt mot ethvert punkt i kontrakten. Dette kan være slitsomt for begge parter, fordi det gir marginalt med slingringsmonn for å håndtere uforutsette hendelser som uansett vil oppstå i gjennomføringen. Noen vil karakterisere dette som konfliktorienterte kontrakter.

En annen måte å gjennomføre kontraktsforhandlinger på er å legge til rette for en omforent forståelse av risiko. I slike kontrakter kan ikke oppdragsgiver lukke øynene for eget ansvar. Målpriskontrakter er å trekke det hakket lenger. Da legges det insentiver inn kontrakten, hvor sluttsummen på «kassalappen» skal være mest mulig lik for begge parter.

Formen på kontrakten mellom Helgeland Kraft og den islandske entreprenøren er det bare de nærstående parter som kjenner. Det som imidlertid er kjent er at det i gjennomføringen er håndtert flere hundre endrings- og tilleggordrer mellom kunde og leverandør. Om dette skyldes uforutsette forhold, eller en for lite stram kontrakt, foreligger det ingen opplysninger om.  Uansett avdekker denne saken hvor galt det kan gå når innholdet i kontrakten ikke står på klippefast grunn.