Enova-prisen er en fortjent fjær i hatten for jublende glade ansatte i Energiverket. (Foto: Energiverket)

Øst- og Vestfold bedriften Energiverket AS er kåret til landets beste til å fremme energi- og klimavennlige løsninger i norske boliger.

Kilde: Energiverket AS

Energiverket AS mottok for noen dager siden Klimaprisen av Enova, i nærvær av fremtredende representanter for blant andre Østfold fylkeskommune og Råde kommune.

Energi- og klimavennlige løsninger

Enova deler ut prisen Årets Enovatilskudd-bedrift til det selskapet de mener har gjort størst innsats for å fremme energi- og klimavennlige løsninger i norske boliger. Bedriftene vurderes både etter antall tiltak de har gjennomført, hvor fornøyde kundene er og hvordan de fremmer og utfører energi- og klimatiltak.

Enovatilskuddet er en rettighetsbasert støtteordning for energitiltak i boliger. Gjennom Enovatilskuddet har du som boligeier rett til å få tilbake deler av utgiftene når du investerer i energismarte løsninger.

Energiverket AS

Energiverket har som målsetning å bli den ledende aktøren på fornybar energi i Norge. Selskapet prosjekterer, leverer og monterer varmepumpe-anlegg og solvarme til boliger og næring. Kundene er utbyggere, boligeiere og borettslag. Selskapet bytter også ut mye oljefyrer.

Fornøyde kunder

Markedsdirektør Audhild Kvam fra ENOVA kunne fortelle at de hadde støttet norske husholdninger med 6400 tiltak det siste året. Her fremhevet hun Øst- og Vestfold bedriften, og begrunnet valget av prisvinner slik:

-Energiverket er de som best fremmer energisparende og miljøvennlige oppvarmingsløsninger og det selskapet som har desidert flest prosjekt der ENOVA har gitt støtte gjennom tilskuddet. De har vært enestående til å markedsføre både seg selv og de tilskuddsordninger vi har. Ikke minst er de gode til å få fornøyde kunder ved å gjøre en god jobb og følge opp i etterkant. En verdig vinner.