nettpartner
Illustrasjonsfoto: Nettpartner

Nettpartner Prosjekt har signert avtale med Luster Energiverk om bygging av 66 kV-linjen Hafslo - Veitastrond.

Kilde: Nettpartner

Luster Energiverk AS skal i forbindelse med bygging av flere småkraftverk bygge en ny 66 kV kraftlinje fra Hafslo til Veitastrond i Luster kommune, Sogn- og Fjordane. 

Kraftlinjen er en tradisjonell tremastlinje på ca. 24 km. Byggestart for prosjektet blir 1. april 2017 med ferdigstillelse 1. oktober 2018. 

Etter en lang og uforutsigbar forhandlingsfase, der det mot slutten ble usikkerhet omkring investeringsbeslutning hos utbyggerne av småkraftverkene, er vi nå endelig i havn. Kontrakten er en bekreftelse på at vi innenfor regionalnettet er en attraktiv leverandør med konkurransedyktige priser. 
Vi jobber for tiden med flere interessante tilbud og har stor tro på flere positive nyheter i tiden fremover.