Lys fra elektrisitet er viktig i innsatsen for å urydde fattigdom. Mangel på strøm blir vurdert som en av de største hindrene for velstandsutvikling. (Illustrasjonsfoto: RENAS)

Historikere har undersøkt hvor mye billigere det har blitt å lyse opp hjemmene våre i løpet av de siste 4000 årene.

Kilde: Fortum (Strømvippa)

Lys og varme er nok de to viktigste tingene vi bruker strøm til. Tenk på hvor utrolig praktisk det er å få lys bare ved å trykke på en bryter, og i hvor mange tusen år mennesker levde uten enkel tilgang til lys, før vi oppdaget elektrisitet.

I Skottland var det før i tiden for eksempel vanlig å sette fyr på en fugl som het stormsvale for å skape lys i heimen. Stormsvalen er en oljete sjøfugl som skottene fanget og tørket, før de stappet en veke ned i halsen på den. Litt mer makabert enn et stearinlys, og mye mer kostbart å kjøpe enn elektrisk lys.

En hel dags arbeid ga ti minutters lys

Lys var nemlig veldig dyrt før vi fikk elektrisitet. Å lage lyskilder krevde tid og dyre råmaterialer. Historikere har kommet fram til at en hel dags arbeid i antikkens Babylon for 4000 år siden gjorde at du kunne kjøpe deg ti minutter med lys!

Prisen på lys fortsatte å være høy fram til det ble gjort en kjempestor oppdagelse på 1850-tallet: parafin.

Fra hvalfett til «magisk» olje

Parafin var både mer rentbrennende og brente lysere enn alternativene, som blant annet var olje fra hvalfett. Og parafin var, ikke minst, mye billigere. For lønna fra en hel dags arbeid kunne du nå kjøpe fem timer med lys. Parafin var så mye bedre enn tidligere alternativer, at den fremsto som rent magisk for dem som levde på midten av 1800-tallet. Nå ble blant annet gatelys mer vanlig, og det ble mindre risikabelt å være utendørs etter mørkets frembrudd.

Deretter skjedde det største gjennombruddet: elektrisk lys. Etter hvert som elektrisitet bredte om seg i løpet av 1900-tallet, ble lys gjort tilgjengelig som aldri før. Ifølge forskeren Bill Nordhaus kunne en gjennomsnittlig amerikaner på 1990-tallet kjøpe 20 000 – tjue tusen – timer lys med lønna fra én dags arbeid! Det 240 000 ganger mer lystid enn de gamle babylonerne fikk for sitt dagsarbeid for 4000 år siden.

Elektrisitet utrydder fattigdom

Fortsatt lever mange av verdens fattige uten tilgang til strøm, og de mange fordelene det gir. Mangel på strøm kalles energifattigdom, og det blir sett på som en av de største hindrene for å løfte mennesker ut av økonomisk fattigdom.

I den Kenyanske landsbyen Sidonge ble livet totalt endret da parafinlamper ble byttet ut med elektriske lamper, og landsbyen fikk et lite solcellekraftverk. Med tilgang til billigere lys fra elektrisitet fikk familiene i landsbyen blant annet råd til å sende jentebarn på skole.

Fra boken Brilliant: The Evolution Of Artificial Light av Jane Brox.