Fra byggingen av Kvernåi kraftstasjon i februar, turbinhuset. Foto: NGK Utbygging/Jon Olav Volden

NGK Utbygging har nok å gjøre for tiden. De fire ansatte håndterer fire pågående prosjekter. Ett settes i drift i vår, mens arbeid er i gang på tre småkraftverk som ferdigstilles i 2018.

I Lesja kommune, tett ved Dombås, monteres nå elektromekanisk utstyr i stasjonsbygningen til Kvernåi kraftverk. Kvernåi får 2,8 MW installert effekt og skal produsere 7,8 GWh årlig. Kraftverket skal settes i drift 1. mai.

– Vi skal få med oss vårflommen, sier daglig leder Rune Skjevdal NGK Utbygging til Energiteknikk.

Anleggstart på tre nye

Skjevdal har nylig holdt orienteringsmøte i Bremanger kommune i Sogn og Fjordane om bygging av Sigdestad småkraftverk. – Det gikk veldig bra. 35 personer møtte frem. Vi ønsker å orientere også de som ikke er grunneiere og gi dem anledning til å stille spørsmål, forteller Skjevdal.

Rune Skjevdal, daglig leder i NGK Utbygging. Foto: Sigurd Aarvig

Sigdestad får en francisturbin som skal yte 9 MW og produsere 28 GWh årlig.

To prosjekter, Fiskløysa og Grytendal, er overtatt fra NTE Energi, som ikke så lønnsomhet i dem. NGK Utbygging, derimot, går i gang med friskt mot og har kuttet kostnadene med 20–30 prosent.

– Hvordan har dere greid det?

– På forskjellige måter. For eksempel flytter vi stasjonen til Grytendal ut av fjell. Vi bruker Norhard profilboring i stedet for å lage vanlig tunnel. Vi optimaliserer rørgatetrasé, vi får ned kostnad ved valg av turbin og vi er dyktige til å forespørre slik at vi får gode tilbud fra leverandørene.

– Har dere flere prosjekter som skal realiseres før elsertifikatordningen stenges?

– Nå er sertifikatprisen ganske dårlig. Vårt mål er å bli så dyktige at vi er i stand til å bygge småkraftverk også etter 2020, sier Skjevdal.

Investerer 210 millioner

Fiskløysa ligger i Lierne kommune i Nord-Trøndelag og skal utstyres med peltonturbin som yter 5,1 MW. Årsproduksjonen er beregnet til 17,9 GWh.

Grytendal ligger i Bindal kommune i Nordland og fikk konsesjon allerede for ti år siden. Kraftverket skal bygges i et veiløst område der eneste atkomst skjer via båt. Det skal utstyres med 6,5 MW francisturbin og produsere 21,8 GWh per år.

Utbyggingen av Sigdestad, Fiskløysa og Grytendal har en kostnadsramme på til sammen 210 millioner kroner. De tre kraftverkene vil produsere elektrisitet tilsvarende årsforbruket til 3360 husstander.

Allerede dagen etter veggene på Kvernåi kraftstasjon er reist, kommer turbinhuset på plass. Montørene fra Spetals Verk AS sørger for presisjon når utstyret heises på plass. Foto: NGK Utbygging/Jon Olav Volden