Kabelen skal gå fra Sima i Hordaland (bildet) til Aberdeenshire i Skottland. (Foto: AE)

EU bidrar med over 10 millioner euro i finansiering av den 650 kilometer lange kraftkabelen NorthConnect mellom Norge og Skottland.

Kilde: Agder Energi

– Beslutningen viser at EU vurderer NorthConnect til å være en svært viktig brikke i utviklingen av et felles europeisk kraftmarked. Kabelen vil styrke forsyningssikkerheten og bidra til lavere klimautslipp i EU gjennom effektiv integrasjon av fornybare energikilder på tvers av landegrenser, sier Richard Blanchfield, NorthConnects delprosjektleder i Storbritannia.

Kraftkabelen NorthConnect mellom Sima i Norge og Aberdeenshire i Skottland har planlagt byggestart i 2019, og ferdigstillelse i 2022.

Prosjektet har nå fått tildelt 10 millioner euro i utviklingsstøtte fra EUs støtteordning for infrastrukturprosjekter av felles europeisk interesse, Connecting Europe Facility  (CEF). Prosjektet står på den nylig publiserte listen til Innovation and Networks Executive Agency (INEA) over elektriske infrastrukturprosjekter som er valgt ut for å motta finansiell støtte fra EU.

Viktig milepæl for prosjektet

Tommy Løvstad, daglig leder og prosjektdirektør i NorthConnect, sier at støtten fra EU markerer nok en viktig milepæl for prosjektet.

–  Alle i teamet er svært fornøyde. Vi ser fram til det videre samarbeidet med INEA og CEF. Det å bli valgt ut til å motta støtte fra EU er veldig positivt for prosjektets videre framdrift, og representerer en viktig støtteerklæring for prosjektets eiere i en krevende utviklingsfase, sier Løvstad.

NorthConnect oppnådde allerede i 2013 status som prosjekt av felles europeisk interesse gjennom EUs infrastrukturforordning for utpeking og gjennomføring av såkalte «Projects of Common Interest» som er et viktig kriterium for å kunne motta støtte fra CEF.