For femte gang har EL og IT forbundet fått medhold i at det skal være en time avspasering for hver femte time vakt. (Illustrasjonsfoto: NEAS)

Arbeidstilsynet har for femte gang fastsatt avspaseringsfaktoren for en beredskapsvakt i energisektoren til 1/5.

Kilde: EL og IT Forbundet

Det siste vedtaket gjelder Meløy Energi AS, og ble fattet den 16. mars. Fra før har Arbeidstilsynet fattet tilsvarende vedtak i fire andre bedrifter. Det gjelder Kragerø Energi Holding AS, Midt-Telemark Energi AS, Notodden Energi AS og Valdres Energi AS.

Avspaseringsfaktor 1/5 betyr at beredskapsvaktene grovt sett får én time avspasering for hver femte time på vakt. Lovverket slår fast at dersom deltagelse i vaktordningen skal være obligatorisk, og partene ikke blir enige om avspaseringen, så kan de be Arbeidstilsynet fastsette avspaseringsfaktoren (vedtaket i seg selv gjør ikke vakten obligatorisk).

Beredskapsvakten i energisektoren er en av samfunnets skarpeste og mest kritiske, og er avgjørende for trygg strømberedskap. Vaktene varer stort sett i syv døgn i strekk. De blir tøffere og tøffere med mer ekstrem vær, større vaktområder, mindre bemanning og null i responstid. Likevel har arbeidsgiverorganisasjonen KS Bedrift og flere av dens medlemsbedrifter krevd en svekkelse av avspaseringsordningen. EL og IT Forbundet er uenig i dette fordi vaktbelastningen ikke har blitt mindre, og har nå fått støtte fra Arbeidstilsynet for femte gang.

Meløy Energi kan fortsatt anke vedtaket. Tidligere anker har blitt behandlet, uten at det har endret vedtakene.