Det skjer mye innen digitalisering i energibransjen for tiden. Her oppsummerer Forskningsrådet noen av de viktigste prosjektene. (Illustrasjon: ENORO)

ENERGIX offentliggjorde i desember tildelinger på nesten en halv milliard kroner til å fremme kunnskapsutvikling og innovasjon i energibransjen. Det var blant de tildelte prosjektene flere smartgrid-prosjekter i regi av medlemsbedrifter hos Smartgridsenteret. Du kan lese mer om de aktuelle smartgrid-prosjektene her.

Kilde: Smartgridsenteret

For å møte utfordringene og utnytte mulighetene i fremtidens kraftnett, ble det tildelt seks smartgrid relevante prosjekter av Forskningsrådets Energix program i desember i fjor. Dette gjør at bransjen kan fortsette arbeidet med digitalisering og økt fleksibilitet i nettet. Bransjen står foran investeringsbehov i størrelsesorden 100 mrd. Økt digitalisering og ny kunnskap gjør at behovet for investeringer kan reduseres og mulighetene utnyttes på nye og bedre måter. Dette gir muligheter for verdiskaping gjennom nye produkter og tjenester som griper disse mulighetene. I de nye prosjektene finner vi både nettselskap, kraftprodusenter, teknologi- og tjenesteleverandører.

Her er en kort introduksjon til de nye FoU-prosjektene som nå er i gang

Fremtidens nettselskap (Agder Energi)

Prosjektet skal gjennom å bruke Agder Energi Nett som pilot identifisere og beskrive de egenskaper nettselskaper må besitte for å levere i et framtidig marked. Prosjektet fokuserer på innovasjon i energisystemet og hvordan nettselskapene skal gjøres i stand til å ta fram og implementere de nye produktene og tjenestene og forretningsmodellene som de nye innovasjonene og den nye teknologien muliggjør. Dermed rettes fokus her på systeminnovasjon fremfor teknologisk innovasjon.

Den sentrale problemstillingen er hva som kjennetegner organisasjonenes oppbygning, kompetanse og arbeidsform i fremtidens nettselskaper.

Batterier i distribusjonsnettet – IntegER (Skagerak)

Prosjektet IntegER (Integrasjon av energilager i distribusjonsnettet) skal bidra til ny kunnskap som muliggjør at energilager (hovedsakelig elektriske batterier) kan utnyttes og integreres i norske distribusjonsnett. Prosjektet vil vurdere nytteverdier ved ulik bruk, lokalisering og eierskap av energilager, teknisk integrering i distribusjonsnettet og forretningsmodell/reguleringsmodell, der rammevilkår, forskrifter og økonomisk regulering vil være viktige brikker.

Big data i distribusjonsnett – ENERGYTICS (Hafslund Nett AS)

ENERGYTICS (ENERGY analyTICS) skal utvikle og demonstrere bruksområder av analyseteknologi fra Big Data og data science for energiområdet ved å fullt utnytte AMS-funksjoner i reelle driftssituasjoner, det vil si med en stor mengde målere og dermed store mengder reelle datasett, innhentet og prosessert i sanntid. Prosjektet skal også demonstrere hvordan teknologi for beslutningsstøtte kan brukes i forskjellige anvendelser for å maksimere nytteverdien av disse dataene. Resultater fra tidligere prosjekter, der løsningen er konseptuelt beskrevet, skal testes og valideres på reelle data, og bidra til å fylle gapet mellom de rene forskningsprosjektene og implementasjon av bruksverdige og verdiskapende løsningene.

PowerShaper: En realisering av et kostnadseffektivt energilagringssystem for effektfleksibilitet i nett og bygg (Eltek)

Dette prosjektet vil utvikle, utnytte og demonstrere ny teknologi innen kraftelektronikk, informasjonsteknologi (IKT) og system-engineering som gjør at batteribaserte energilagringssystemer blir kostnadseffektive og enkle verktøy for å håndtere behov for effektfleksibilitet i distribusjonsnettet og i bygg. Spesielt vil prosjektet utnytte og videreutvikle ny teknologi for bi-direksjonelle strømomformere og styring av disse til å oppnå komplette energilagringssystemer for alle relevante anvendelser.