Bildet viser Dudgeon offshore vindpark, som Statkraft også planlegger å selge seg ut av. (Foto: Roar Lindefjeld/Worldcam)

To av Statkrafts partnere i Doggerbank-prosjektene, SSE og Statoil, kjøper Statkrafts 25 prosent eierandel. Prosjektporteføljen omfatter fire havvindparker på til sammen 4 800 MW.

Kilde: Statkraft

SSE og Statoil, som begge er eksisterende partnere i prosjektene, øker sin andel med 12,5 prosent hver og sitter nå med totalt 37,5 prosent hver. Innogy eier de resterende 25 prosentene.

Salget av eierandelen i Doggerbank-prosjektene er i tråd med Statkrafts strategi om å selge seg ut av havvindprosjektene på sikt. Havvind i Storbritannia representerer store muligheter for å bygge ut mye fornybar energiproduksjon, og gjennom å tilby konkurransedyktige kraftkjøpsavtaler i dette markedet vil Statkraft bidra til å realisere prosjekter også i fremtiden. 

Statkraft eier 40 prosent av Sheringham Shoal Offshore Wind Farm og 30 prosent av Dudgeon Offshore Wind Farm, og planlegger å selge seg ut av disse anleggene i løpet av ett års tid.

Videre eier Statkraft halvparten av prosjektet Triton Knoll Offshore Wind og samarbeider med partneren innogy om å utvikle prosjektet fram mot investeringsbeslutning før nye eiere hentes inn.