Fornybart erstatter fossilt: Her fyller statsminister Erna Solberg biogass på et nyttekjøretøy under åpningen av Den Magiske Fabrikken i Rygg Miljøpark i Tønsberg. (Foto: Iveco)

En ny rapport fra NVE viser at forbruket av biodrivstoff og strøm vil øke mot 2020, mens bruken av fyringsolje, bensin og diesel kan gå ned. Rapporten er en analyse av den samlede energibruken i Norge og hovedtrenden er overgang fra fossile energivarer til fornybar energi.

Kilde: NVE

Biodrivstoff vil øke på grunn av økt innblandingskrav fra januar 2017. Nå skal 7 prosent av alt solgt drivstoff til veitransport være biodrivstoff. I tillegg kan det bli økt bruk av biodrivstoff i kysttransport, fiskebåter og i fly. Totalt anslår NVE at bruken av biodrivstoff vil doble seg fra 1,7 TWh i 2015 til rundt 3,5 TWh i 2020.

Strømforbruket er antatt å øke i alle næringer og sektorer. Dette kommer nye anlegg innen industri og datasentre, men det skjer også en overgang fra fossile energivarer til strøm innen transport, i husholdninger og i tjenesteytende næringer. Totalt kan dette bidra til at strømforbruket i Fastlands-Norge øker med opptil 10 TWh fra 2015 til 2020.

Den forventede nedgangen i bruk av fyringsolje, bensin og diesel er et resultat av økt bruk av strøm og biodrivstoff. I boliger og yrkesbygg har det vært en markert nedgang i bruk av fyringsolje siden 2010 og denne utviklingen er forventet å fortsette. Mange av dem som har sluttet å bruke fyringsolje til oppvarming av boliger og næringsbygg, har gått over til elektriske oppvarmingsløsninger. Innen transport vil overgangen til mer bruk av biodrivstoff og strøm etter hvert bidra til at bruken av diesel og bensin reduseres.