ABBs energilagringssystem i København kan forsyne 60 husholdninger med strøm i 24 timer.

Batterilagringssystem koplet til kraftnettet kan levere strøm til 60 husholdninger i 24 timer.

Kilde: ABB

ABB har satt i drift Danmarks første urbane energilagringssystem på oppdrag fra Radius, DONG Energys nettdivisjon.

Energilagringssystemet (battery energy storage system – BESS) er basert på litiumsbatterier og skal koples til det lokale strømnettet i det nye havnedistriktet Nordhavn i København. Batterilagringsløsningen kan levere strøm til 60 husstander i 24 timer.

– Vi er glade for å levere denne innovative løsningen, som vil bidra til sikrere strømforsyning og ytterligere støtte Danmarks satsning på fornybar energi. Dette er et utmerket eksempel på ABBs strategi for å levere miljøvennlige og innovative løsninger til energisektoren, sier Giandomenico Rivetti, leder for ABBs forretningsenhet High Voltage Products i divisjon Power Grids. 

– Som en av hovedaktørene innen den smarte energirevolusjonen, ser ABB energilagringsløsninger som en avgjørende komponent for å kunne utnytte fornybar energi på en effektiv måte i fremtidens strømnett.

Batterilagringssystemet vil stå for en betydelig del av energisystemet, der solenergi og vindkraft vil utgjøre mesteparten av kraftproduksjonen. Siden fornybar energi er mindre forutsigbar, vil energilagring inngå som en sentral del av energiforsyningen. ABBs fleksible og modulære system kan brukes for ulike funksjoner som å redusere effekttopper samt støtte for frekvensregulering.

– Ved å integrere batterilagring i Nordhavn har vi mulighet til å lære mer om hvordan nye tekniske løsninger og markedsmekanismer samhandler med strømnettet, sier Knud Pedersen, styreleder i Radius. – Jeg forventer at batteriteknologi, på lengre sikt, har potensial til å redusere belastningen på nettet og bidra til mer kostnadseffektiv drift.

Batterilagringssystemet inngår i «EnergyLab Nordhavn «-prosjektet i Nordhavn i København. Prosjektet har som mål å utvikle og demonstrere fremtidens energiløsninger, i tillegg til å skaffe ny, verdifull kunnskap som bidrar til å realisere et mer fleksibelt og bærekraftig strømnett med store mengder fornybar energi. Disse løsningene er avgjørende for å nå det ambisiøse målet om å gjøre København til verdens første karbonnøytrale hovedstad i 2025.

«EnergyLab Nordhavn – new urban energy infrastructures» er et fireårs prosjekt (2015-2019) for utvikling av fremtidens energiløsninger. Prosjektet bruker Nordhavn som et fullskala laboratorium i et bymiljø for å demonstrere hvordan elektrisitet, fjernvarme, energieffektive løsninger og elektrisk transport kan kombineres i ett intelligent, fleksibelt og optimalisert energisystem. Samarbeidspartnere i prosjektet inkluderer Danmarks Tekniske Universitet, København kommune, By & Havn, HOFOR, Radius, ABB, Balslev, Danfoss, Clean Charge, METROTHERM, Glen Dimplex og PowerLab facilities. Prosjektet er støttet av Danish Energy Agency.