elsikkerhet
Arkivfoto: Infratek Elsikkerhet

Vi mener å se en tendens til dårligere elsikkerhet. Dette inntrykket er basert på at vi årlig gjennomfører mellom 30 000 og 35 000 tilsyn.

Det er Tommy Skauen, adm.direktør i Infratek Elsikkerhet, som sier dette. Han leder et sakkyndig selskap som utfører DLE-tjenester for mange nettselskap på det sentrale Østland-området. Med sine 75 ansatte er han «hands-on» i markedet for elsikkerhet. Det gir grunnlag for mange refleksjoner.

Det er ikke rettferdig å gi et entydig negativt bilde av arbeidet med elsikkerhet, fortsetter Skauen. Et flertall av de som utfører elektriske installasjoner har sitt på det tørre, både når det gjelder godkjente papirer og praktisk yrkesutøvelse. Når jeg likevel løfter en advarende pekefinger er det for å sette bremsene på i forhold til en utvikling som går i gal retning.

Tommy Skauen henviser blant annet til hvor lett det er for enhver å gå til anskaffelse av de fleste typer elektrisk installasjonsmateriell. I gale hender, som det er mange av i dette markedet, kan konsekvensene for elsikkerheten være betydelige – med negativt fortegn.

Det avtegner det seg fare for mange type hendelser som kan få alvorlige konsekvenser for både liv, helse og materielle verdier. I dette inngår blant annet branner som følge av varmgang, berøringsulykker og lite stabile vilkår for driftssikkerhet. Ofte er det så som så med kunnskapen om hva dårlig utført håndverk kan medføre av skadeomfang.

Vi mener dessuten å kunne registrere geografiske forskjeller. I mindre lokalsamfunn er det ikke så lett å skjule mangel på kompetanse. I storsamfunn, som i hovedstaden, er det enklere å holde hodet under radaren. I et samfunn hvor elektrisitet stadig kommer til mer omfattende anvendelse er dette bekymringsfullt, avslutter Skauen.