Med Lyse Elnett på plass er hele landet nå representert i Connected Drone-prosjektet til eSmart Systems. (Foto: eSmart Systems)

I mars gikk Lyse Elnett inn som samarbeidspartner i Connected Drone. Dermed er hele landet representert i prosjektet.

Av:Henriette Forsetlund

Prosjektet Connected Drone hadde offisiell oppstart i september 2015. I løpet av tre år skal det utvikles et driftssikkert og kostnadseffektivt dronesystem, levert som en integrert totalløsning tilpasset overvåkning og kontroll av kraftnett. Konseptet utvikles med eSmart Systems’ systemløsning Connected Grid og Microsoft Azure som plattform. Nå er også Lyse Elnett med som samarbeidspartner i prosjektet.

– Vi har fulgt utviklingen både i Connected Drone og andre prosjekter, og synes at dette virker spennende. Lyse Elnett ønsker å være et teknologisk ledende firma; da må vi passe på å være tilstede på de rette arenaene. Personlig liker jeg godt at eSmart Systems sitt FoU-prosjekt muliggjør testing av løsninger i praksis. Det gjør Connected Drone til et matnyttig prosjekt hvor jeg håper og satser på at vi kan lære mye som bransje, sier Håvard Tamburstuen, administrerende direktør i Lyse Elnett AS.

– Med teknologien i Connected Drone, vil tiden fra datainnsamling til analyse elimineres betraktelig og effektivisere nettdriften. Samarbeidspartnerne utgjør et team som ligger helt i front av utviklingen internasjonalt, ytterligere styrket av deltagelsen til Lyse Elnett, sier Knut Johansen, administrerende direktør i eSmart Systems.

Som første representant fra Vestlandet, sørger også Lyse Elnett for at hele landet nå er representert i prosjektet.

Andre partnere er Hafslund Nett, Ringeriks-Kraft Nett, Gudbrandsdal Energi Nett, Alta Kraftlag, Hurum Energiverk, VOKKS Nett, Kragerø Energi, Troms Kraft Nett, Skagerak Nett, Fosen Nett, Vesterålskraft, Microsoft, Robot Aviation, Telenor M2M, Teleplan Globe, NTNU AMOS, Norut Institute, Eker Design, UiO UNIK, IRIS Group og Nordic Media Lab.