Vi tar tak i elsikkerhetsutfordringen som en viktig del av samfunnssikkerhet og beredskap på overordnet nivå, sier Cecilie Daae, direktør i DSB. (Foto: Tore Halvorsen)

I arbeidet med å utvikle en elsikkerhet som skal håndtere fremtidens utfordringer må vi ikke tape det overordnede ansvaret for samfunnssikkerhet og beredskap av syne. Vi må søke å få til et samspill i den organisatoriske strukturen til DSB som på en god måte ivaretar dette hensynet.

Direktør Cecilie Daae i DSB (Direktoratet for samfunssikkerhet og beredskap) er tydelig i sin tilbakemelding på den nylig fremlagte rapporten med helhetlig gjennomgang av direktoratets arbeid med elsikkerhet.

Jeg er imponert over bredden og dybden i det arbeidet som er utført, sier hun i en kommentar. – Ikke bare belyser innholdet i rapporten betydningen av å ta forvaltningen av elsikkerhet på største alvor, men også den betydningen dette kommer til å ha i et fremtidsrettet perspektiv. I et land som allerede står fremst i rekken når det gjelder anvendelse av elektrisitet er det mye mer av det samme i vente. Samfunnsutviklingen står og faller med tilstrekkelig og stabil tilgang på denne ressursen.

Samtidig har DSB-sjefen, som selv er lege, en klar forståelse av hvilke sikkerhets- og beredskapsmessige utfordringer som knytter seg til elektrisitet, blant annet mot ulykker knyttet til liv, helse og materielle verdier. Hun vedgår at det er rom for forbedringer av arbeidet med elsikkerhet, og understreker at det allerede på bakgrunn av rapporten allerede er iverksatt flere tiltak.

Dette gjelder blant annet finansiering, håndtering av utenlandske elektromontører som søker kvalifikasjon for å arbeide her i landet og ordningen med registrering av foretak som arbeider med elektrisitet, forsetter Daae. – Vi er i begynnelsen av en prosess som skarpt og tydelig løfter blikket mot fremtiden.

Cecilie Daae understreker at elsikkerhet bare er et av mange viktige områder i arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap. På alle områdene er det behov for å ta ulike former for grep. Det som skjer innen forvaltningen av elsikkerhet må ses i sammenheng med dette. Hun mener det er mange «cross over» verdier som kan utnyttes til fellesskapets beste.

I fagbladet Energiteknikk nr.4-17, som utkommer medio april, gir DSB-sjef Cecilie Daae et større intervju om utfordringer knyttet elsikkerhet.