Produksjonssjef Torkil Nersund i Helgeland Kraft er åpen og ærlig om problemene i selskapets kraftverksprosjekt i Tosbotn i Nordland. Det er det mange andre i energibransjen som har mye å lære av. (Foto: Tore Halvorsen)

Denne uken har jeg opplevd noe så sjeldent som å møte en representant for energibransjen som har svart direkte, åpnet og ærlige på vanskelige og kritiske spørsmål. Det er det ikke så ofte jeg gjør som journalist i denne bransjen.

I Tosbotn i Nordland har Helgeland Kraft problemer i forbindelse med et omfattende kraftverksprosjekt. Uforutsette hendelser knyttet til grunnforhold og ras har stukket kjepper i hjulene for fremdrift og økonomi. Nå har en konkurstruet entreprenør takket for seg. Det stiller selskapet overfor nye og krevende utfordringer.

Helgeland Kraft kunne ha valgt å «beskytte» seg bak en «mur» av informasjonsmedarbeidere eller innleide kommunikasjonsspesialister, som majoriteten av andre energiselskap gjør når problemene tårner seg opp. Ledelsen kunne ha bedt om å få vanskelige og kritiske spørsmål skriftlig, eller gjort seg utilgjengelig for å svare. Mange i energibransjen tror fortsatt at den beste måten å håndtere slike hendelser på er å holde kjeft.

Produksjonssjef Torkil Nersund i Helgeland Kraft er et, av noen ganske få, hederlig unntak. Når vi tar kontakt henviser han ikke til pressevakten eller ber om å få spørsmålene skriftlig. Han svarer ærlig og oppriktig rett fra levra. Ja, bruddet med entreprenøren betyr at ferdigstillelse av prosjektet blir forsinket. Ja, det ligger an til en økonomisk smell som kan komme til å svi.

Det som kanskje gjør sterkest inntrykk er at Torkil Nersund ikke dekker seg til bak uttalelser finfrisert av eksperter i kommunikasjon. Åpent og ærlig innrømmer han at den kontrakten som i utgangspunktet ble inngått med entreprenøren kanskje ikke var godt nok kvalitetssikret. En mulig årsak var at de ikke hadde tatt tilstrekkelig høyde i forhold til kompleksiteten i oppgaven.

Det er befriende å få slike svar fra en rakrygget produksjonssjef i et energiselskap. Her er det ikke tap av omdømme og anseelse som gjelder. I offentlighetens lys er effekten motsatt. Det avtvinger respekt når noen på denne måten legger kortene åpent og ærlig på bordet. Her er det en lekse å lære for mange andre i energibransjen!