Animasjon av et skipene som tar i bruk beslutningsstøttesystemer fra ABB for å øke energieffektiviteten og innfri miljøkrav (illustrasjon: Torvald Klaveness).

ABBs digitale beslutningssystem for maritime operasjoner, OCTOPUS, tas i bruk på tre nye kombinasjonsfrakteskip på 83 500 dødvekttonn bestilt av rederiet Torvald Klaveness.

Kilde: ABB

ABBs OCTOPUS programvare installeres på de nye fartøyene slik at de kan møte kommende utslippskrav. Programvaren er kompatibel med skipets energihåndteringssystem (Ship Energy Efficiency Management Plan, SEEMP) og støtter fremtidige EU-regler for overvåking, rapportering og verifikasjon. OCTOPUS samler informasjon fra sensorer om bord og gir innsikt i nøkkelparametere, som drivstoffeffektivitet, som gjør at rederiet Torvald Klaveness kan optimalisere ytelsen for hele flåten.

– ABB har et enormt fokus på å sikre at våre kunder møter kravene til EU og IMO (International Maritime Organization). Vår maritime programvare spiller en vital rolle for å møte regulatoriske krav og øke energieffektiviteten for hele skipsflåten, sier Sindre Sætre, leder for marinevirksomheten i ABB.

Hensikten med et energihåndteringssystem (SEEMP) er å etablere en mekanisme for å forbedre energieffektiviteten for skipets ytelser. OCTOPUS bidrar i prosessen ved måling og presentasjon av viktige nøkkelparametere for drivstofforbruk og dreiemoment. Data vises i sanntid til mannskapet og er også tilgjengelig for visualisering og analyse av rederiets støttefunksjoner på land gjennom ABBs flåteportal. I tillegg benytter flåteadministrasjonsverktøyet historiske data for å lage sammenligninger for fremtidige ytelser og sikrer at den mest effektive profilen brukes for kommende operasjoner. Torvald Klaveness Fleet Performance Center i Oslo vil benytte OCTOPUS for overvåking av flåtens ytelse.

ABBs leverer også løsningen Torductor Marine som øker effektiviteten for fartøyene. Det nye systemet for dreiemomentmåling brukes til å optimalisere motor- og drivstoffeffektiviteten. Kontaktløse sensorer monteres mot propellakslingene og sender data til OCTOPUS, som presenterer informasjonen.

– Klaveness vil forbedre hvorledes shippingvirksomhet arter seg. Digital teknologi som ABBs OCTOPUS maritime programvare vil hjelpe oss å realisere visjonen vår ved å operere våre skip på en mer effektiv og bærekraftig måte, samtidig som vi tilfredsstiller miljøkrav, forteller Christian Hovden, prosjektleder hos Torvald Klaveness.

Rederiets tre nye kombinasjonsfrakteskip bygges ved YZI-verftet i Kina og settes i drift i andre halvdel av 2018.

OCTOPUS
ABBs programvare OCTOPUS er en portefølje av løsninger for styring av ytelser i maritime operasjoner. Den reduserer drivstofforbruk og utslipp samt øker tilgjengeligheten og sikkerheten på individuelle fartøy eller hele flåter.