E-CO Energi hadde resultatmessig fremgang i 2016, her illustrert med et luftfoto av Hol kraftverk øverst i Hallingdalen. (Foto: E-CO Energi)

E-CO Energi fikk et årsresultat på 590 millioner kroner i 2016 mot 533 millioner kroner i året før. Høyrere kraftpriser er hovedårsak til resultatforbedringen. Styret foreslår et utbytte på 610 millioner kroner til sin eier Oslo kommune.

Kilde: E-CO Energi

– E-CO Energi oppnådde et godt resultat i 2016. Konsernet hadde god drift på anleggene og disponerte sine produksjonsressurser godt med høy produksjon i perioder med gode priser, sier Tore Olaf Rimmereid, administrerende direktør i E-CO Energi.

E-CO Energi fikk høyere driftsinntekter og bedre resultat i 2016 sammenlignet med året før. Høyere spotpriser er hovedårsak til forbedringen. Resultatbidrag fra finansiell kraft- og valutasikring ble vesentlig lavere enn i 2015, men vellykket produksjonsdisponering bidro til at konsernet likevel oppnådde en høyere salgspris enn den timeveide spotprisen for 2016.

Driftsinntektene ble 2.723 millioner kroner som er 212 millioner kroner høyere enn i 2015. Hovedårsak til økningen er høyere spotpriser, som økte med i gjennomsnitt 33 prosent i de prisområder E-CO har sin kraftproduksjon (NO5 og NO1). Konsernets oppnådde salgspris var 8 prosent høyere enn gjennomsnittlig områdepris. I 2015 var salgsprisen 34 prosent høyere som følge av bidrag fra prissikringen. Økt produksjon bidro også noe til inntektsøkningen. Konsernets kraftproduksjon ble 10.737 GWh, som er 176 GWh høyere enn i 2015.

Driftskostnadene ble på samme nivå som året før, slik at driftsresultatet på 1.559 millioner kroner var 212 millioner kroner høyere enn i 2015. Resultatet før skatt ble 1.340 millioner kroner, en økning på 224 millioner kroner fra 2015. Skattekostnaden økte fra 583 millioner kroner i 2015 til 750 millioner kroner i 2016. Økt grunnrenteskatt står for størstedelen av økningen.

Års­resultatet ble 590 millioner kroner i 2016, en økning på 56 millioner kroner.

Investeringer ble på 335 millioner kroner. Investeringene i 2016 består av pågående arbeid på de nye kraftverkene Rosten og Nedre Otta, samt vedlikeholdsinvesteringer. Rosten ble påbegynt i 2014 og planlegges ferdigstilt i 2018. Beregnet totalproduksjon er 195 GWh, og E-CO Energis eierandel er 44 prosent. Anleggsarbeidet i Nedre Otta startet i 2016, og planlagt ferdigstillelse er i 2020. Kraftverket har en beregnet normalproduksjon på 315 GWh. E-CO Energis eierandel er 27 prosent.