Et trettitalls leverandører hadde funnet veien til PTK og Clarion Air Hotel i Stavanger for å presentere seg overfor vannkraftbransjen.

Vannkraftbransjen er omgitt av smarte systemer, metoder og teknologi som gir fantastiske muligheter, ikke minst for å kunne effektivisere vedlikeholdet. Men den nye digitale hverdagen har i liten grad inntatt kraftverkene, her har tiden stått stille.

”Smarte produksjonsselskap” var overskriften på den tre dager lange Produksjonsteknisk Konferanse (PTK), i Stavanger som ble avsluttet i går. Ifølge flere av innleggene har kraftselskapene en lang vei å gå på den digitale stien.

Det var nok flere av de om lag 400 deltakerne som fikk problemer med å følge med i svingene i møtet med ”den digitale transformasjon” i vannkraftbransjen gjennom innlegg som tok for seg begreper som Industri 4.0, Big Data, algoritmer, maskinlæring, kunstig intelligens etc.

Men digitaliseringen – også kalt den fjerde industrielle revolusjon – vil komme til å rulle over produksjonsvirksomheten, det er bare å gjøre seg klar til en krevende, men spennende, digital hverdag.     

Eksempelvis kunne adm. direktør Linn Cecilie Moholt fortelle forsamlingen at Karstein Moholt AS  er i sluttfasen med å utvikle en prototyp på en kognitiv vedlikeholdsrobot. Roboten blir foret med historiske data opparbeidet gjennom bedriftens 70 års erfaringer; servicerapporter, data og analyser av tilstanden etc. Jo mer data roboten blir tilført, desto mer intelligent vil den bli.

Ved hjelp av maskinlæring, historiske sammenhenger av data og stadig nye sanntidsdata, kan roboten forutsi hva som er i ferd med å skje, med stadig større presisjon. Moholt fortalte at en slik vedlikeholdsrobot snart vil være klar for markedet.

Forsker Thomas Welte i SINTEF Energi trakk frem MonitorX, et større forskningsprosjekt som skal søke frem mulighetene i den nye digitale verden for at kraftbransjen skal kunne effektivisere vedlikeholdet. Kostnadene på sensorer er mer enn halvert de siste tiår, mens datalagring og prosessorkraft er blitt mange hundre ganger raskere og rimeligere. Det gir nye muligheter for overvåkning og planlegging av vedlikehold og drift av anleggene. Målet er tilstandsbasert vedlikehold og at systemet skal kunne si fra når komponentene må skiftes ut.

Kraftselskapene må jobbe smartere for å være konkurransedyktig og kunne å få ned kostnadene i en tid med lave kraftpriser. Det ble understreket av flere foredragsholdere under åpningsdagen, ikke minst av vassdrags- og energidirektør Per Sanderud. Han viste til at kostnadene ved vindkraftproduksjon har gått kraftig ned de siste årene.