Som leder av prosjektgruppen for arbeidet med «Elsikkerhetsprosjektet» har sjefingeniør Helge Topp i Elsikkerhetsavdelingen i DSB gjort en jobb som det står respekt av.

Selv kaller de det en strategisk gjennomgang av elsikkerhetsforvaltningen, men i realiteten markerer det dialogmøtet som i dag holdes ved hovedkontoret til DSB i Tønsberg begynnelsen på en ny tid for elsikkerheten her i landet.

Foranledningen til dette møtet har sin opprinnelse for et drøyt år siden. Da fikk Elsikkerhetsavdelingen i DSB grønt lys for å løfte på «sløret» til fremtidens elsikkerhetsutfordringer. For å finne det rette sporet gikk DSB og NEK sammen om å utarbeide utredningen «Vår elektriske fremtid», i etterkant fulgt opp med det som senere er kjent som «Elsikkerhetsprosjektet».

Det er sluttrapporten fra dette arbeidet som i dag er til evaluering i Tønsberg. Rundt bordet sitter representanter for de viktigste av landets aktører med ulike former for tilknytning til elsikkerhet. Blant de som lytter oppmerksomt er ledelsen i DSB og medarbeiderne i Elsikkerhetsavdelingen, med prosjektleder Helge Topp i spissen.

Sammen med en bredt sammensatt prosjektgruppe har sjefingeniøren i DSB ikke bare gjort en jobb som det står stor respekt av. Fra et solid faglig fundament løfter sluttrapporten i «Elsikkerhetsprosjektet» blikket mot fremtiden. Det som står fremst i dette perspektivet er at det er nødvendig å ta nye grep for å sikre liv, helse og materielle verdier. Vi er på vei inn i en tid med stadig mer omfattende elektrifisering.

Det bakteppet vi historisk sett har med oss når det gjelder elsikkerhet har dystre statistikker av brann og tapte liv å vise til. Med mer elektrisitet å forholde oss til gjelder det å holde tungen rett i munnen. I det norske samfunnet har vi en tendens til å ta ting på den berømte hælen. Det må ikke skje med elsikkerheten. Her er det kun største alvor som gjelder.