Forsker på temperaturer i høyspentkabler i bakken: Simon Årdahl Aarseth (f.v), Robert Seguin og Åshild Vatne.(Foto: Hafslund)

Temperaturen i kabler i bakken sier mye om tilstanden og overføringskapasiteten. FoU-avdelingen i Hafslund Nett har nå fått godkjent et forskningsprosjekt for å måle temperaturen på høyspentkabler i bakken. Prosjektet finansieres eksternt.

Av: Morten Schau, Hafslund

– Alle 132 kilovolt-kabler som er montert etter 2007 har optisk fiber innstøpt i den ytre isolasjonen. Da kablene ble kjøpt inn i sin tid, var det en minimal ekstrakostnad å få med fiber i ytterkappen. Noen smarte hoder har da tenkt at dette kan vi få bruk for i framtiden. Foreløpig har vi ikke hatt noen praktisk nytte av fibertrådene, men for noen år tilbake ble det vurdert å anskaffe et system som kunne måle temperaturen i kablene med disse trådene. Prisen for å finne ut av nytten var den gang for høy, sier senioringeniør Simon Årdal Aarseth i Hafslund Nett.

Temperaturen sier mye

– Temperaturen i kablene kan gi oss mye nyttig informasjon. I anstrengte situasjoner med feil på et kabelsett kan det være at de gjenværende kablene må belastes med høy effekt. Når effekten øker, øker også temperaturen i kablene over tid. Vi vet at de tåler maksimalt 90 grader, men vet ikke den faktiske temperaturen i kablene. Hvis vi hadde visst temperaturen i kablene, kunne vi belaste dem maksimalt med full kontroll fortsetter Aarseth.

Måler temperaturen i hver meter

– Dette så vi på som et spennende prosjekt som vi tror vi kan finne en løsning på. Vi har derfor beskrevet et forskningsprosjekt hvor vi vil teste ut temperaturmålinger via optiske fibre i to 132 kilovolt kabelanlegg. Målet er å finne nøyaktige temperatur for hver meter av kablene, og på den måten finne ut blant annet hvor stor maksimalbelastningen virkelig er, og hvor eventuelle «flaskehalser» i kablene befinner seg, sier Åshild Vatne, FoU-rådgiver i Hafslund Nett.

Først ut i Norge

– Det er ikke utført forskning i dette omfanget på dette området i Norge. Vi har beregnet prosjektkostnaden til i underkant av fire millioner kroner, som inkluderer måleutstyr og software. Dette har vi fått godkjent gjennom SkatteFUNN og NVEs fradragsordning for forskning, slik at vi kan gjennomføre prosjektet uten kostnad for Hafslund Nett, sier Robert Seguin, koordinator for FoU i Hafslund Nett.

Eksternt finansiert

Det er utrolig flott at vi nå kan gjennomføre dette forskningsprosjektet med full finansiering. Flere personer har tenkt på muligheten, men har ansett kostnaden for høy. Det ble heller ikke vurdert et FoU-prosjekt på grunn av manglende fokus og tid. Men med Åshild Vatne og Robert Seguin på laget fikk vi beskrevet prosjektet og sendt en veldig god søknad på kort tid. Uten dem hadde dette neppe vært mulig, avslutter Simon Årdal Aarseth.