Med kabler fra Nexans skal fornybar kraft fraktes til strømnettet og kunder fra Roan vindpark, den første av seks vindparker i Europas største landbaserte vindkraftprosjekt i Midt-Norge. Bildet viser ankomstveien til parken. (Foto: Fosen Vind)

Den fornybare vindkraften fra Roan vindpark i Sør-Trøndelag skal fraktes til strømnettet og ut til forbrukerne via kabler fra Nexans.

Kilde: Nexans

Roan vindpark er en av seks vindparker som inngår i Fosen Vind DAs utbygging av Europas største landbaserte vindkraftprosjekt i Midt-Norge. Når hele prosjektet er ferdig, vil disse vindparkene med 278 vindturbiner produsere fornybar strøm tilsvarende behovet til 170 000 norske husstander. 

Roan vindpark med sine 71 vindturbiner skal etter planen stå ferdig i 2018 som den første i rekken av de seks vindparkene.

Leveransen starter i april
Linka AS er ansvarlig for å utføre de elektrotekniske arbeidene i Roan vindpark og har valgt Nexans som leverandør av ca. 200 km TSLF 36 kV jordkabel som skal knytte vindturbinene sammen og overføre strømmen ut på kraftnettet.

– Vi har lang og god erfaring med Nexans fra andre små og store prosjekter, herunder trygg og god oppfølgning gjennom alle prosjektfaser; fra tilbuds- og salgsprosess, logistikkplanlegging, frem til sikker utført transport av kabel helt ut på anlegget, sier Knut Arne Aasan, daglig leder i Linka AS.

– Det fornybare kraftmarkedet er et viktig satsingsområde for Nexans. Vi har levert kabler til de fleste vindparker på land i Norge og en betydelig andel til internasjonale vindparker offshore. At våre kabler er valgt til den første av 6 vindparker som Fosen Vind DA skal bygge i Midt-Norge, er en anerkjennelse vi svært glade for, sier Bård Lillehaug, salgs- og markedssjef i Nexans Norway.

Levering av kablene skal skje fortløpende fra april 2017 frem til mars 2018.

Det er entreprenørselskapet Johs. J. Syltern AS som har fått tildelt entreprenørkontrakten med Fosen Vind DA og som dermed har ansvar for anleggsarbeid, inkludert kabelgrøfter og kabellegging i Roan vindpark.