Det visualiserte innholdet i nettstasjonen fra Møre Trafo glir fint inn i miljøet der den er plassert i urbane omgivelser i Vestnes. (Foto: Møre Trafo)

Har du noen gang gått forbi en transformatorkiosk, på fagspråket nettstasjon, og lurt på hva som er inni? I Vestnes kommune, syd for Molde, kan folk nå få tilfredsstilt sin nysgjerrighet.

I havneområdet er det installert en hurtigladestasjon for elektriske biler.  Til den er det knyttet en nettstasjon. Styrket strømforsyning må til med tre ladepunkter som hver trekker 50/60 kW effekt. Det spesielle er at overflaten på kiosken med, 100 prosent nøyaktighet, viser hva som er inne i den.

Det er ikke glass eller herdet plast som har åpnet for innsyn til innholdet i kiosken, forteller Leif Johann Wenaas, plansjef i Nordvestnett. Det er han som er opphavsmann til denne kreative ideen. – Jeg ble inspirert av tre glassmontre med produktreklame på kaia i Sykkylven. Hvorfor ikke finne på noe tilsvarende i havneområdet på Vestnes, som til tider er et travelt trafikkmessig knutepunkt?

Som tenkt så gjort. For å få det til allierte han seg med Møre Trafo, produsent og leverandør av nettstasjoner. Før veggene kom på plass ble innholdet fotografert fra alle fire sider. Så ble bildene overført til folie i heldekkende størrelse og montert der de hørte hjemme på kiosken. Nå står den for alment åsyn i Vestnes.

For meg er dette mer enn en gimmick, fortsetter Wenaas. – Det er en fin måte å synliggjøre teknologi som er til almen nytte på. Reaksjonene på tiltaket har utelukkende vært positiv. Dette gjelder både den generelle tilbakemeldingen fra folk flest og offentlige etater. Tilbakemeldingene er ikke bare at de synes dette er artig, men at det er en fin måte å vise frem samfunnsnytten i det elektrotekniske fagområdet. For meg har dette vært viktig. Vi henger etter når det gjelder å synliggjøre nytten av det vi driver med i energibransjen.

Så er det sagt, og plansjefen i Nordvestnett er ikke fremmed for å ta med seg måten å illustrere faget på til flere steder i den elektriske infrastrukturen. Hos Møre Trafo møter han i hvert fall ikke motstand. Der er utfordringen håndtert med godt humør og entusiasme av blant andre Arild Solberg (som tok bildene) og Tommy Rasmussen (som ordnet med foiliene). Dette er et oppdrag de absolutt ikke er fremmed for å gjenta, fra det tradisjonsrike teknologimiljøet i Spjelkavik.