Ingen av de automatiske målerne som skal installeres i Norge er basert på den teknologien som viser feil i Nederland.(Foto: Alf Henning Fredstad)

En nederlandsk studie av digitale strømmålere har vakt oppsikt i Norge den siste tiden. Studien har imidlertid liten relevans for norske forhold.

Kilde: Energi Norge

Studien viser store avvik på strømmålere som inneholder en såkalt Rogowski-spole. Men ingen av de automatiske målerne som skal installeres i Norge, fra produsentene Aidon, Kamstrup og Kaifa, er basert på denne teknologien. Målerne som er testet i Nederland er dessuten produsert i perioden 2004-2014, mens de målerne som skal installeres i Norge er av nyere dato.

– De store avvikene i studien ble funnet ved testing avgrenset til bruk av LED-/sparepærer og dimmere. Dette utgjør kanskje én prosent av strømforbruket i en norsk bolig og er dermed ikke representativt for det samlede forbruket hos norske strømkunder, forteller informasjonssjef Aslak Øverås i Energi Norge.

Grundig kontrollert

Nye strømmålere som benyttes i Norge har gjennomgått to kontroller. Først en typegodkjenning og deretter en sluttkontroll av hver enkelt måler før den forlater fabrikken. I tillegg vil Justervesenet gjennomføre stikkprøver av målerne som nå installeres.

– Vi føler oss trygge på at de nye automatiske målerne som tas i bruk er langt mer nøyaktige enn de som ble brukt tidligere. Kravene til nye målere i Norge er strenge, og både nettselskapene og myndighetene følger opp dette nøye, understreker Øverås.