Fleksibel norsk vannkraft øker i verdi med mer varier kraftproduksjon i Europa. Det var det klare budskapet fra NVE-sjef Per Sanderud på Vinterkonferansen til Energi Norge. Illustrasjonsfoto: Sira-Kvina Kraftselskap)

Mer variabel kraftproduksjon i Europa, nye mellomlandskabler og integrerte markeder vil øke verdien av fleksibel norsk vannkraft. Det mener NVE-direktør Per Sanderud.

Kilde: Energi Norge

– Norge vil få langt bedre tilgang til kraftmarkedene i Europe enn tidligere. Denne muligheten må vi utnytte til å hente ut verdiene av den fleksible vannkraften, sa Sanderud under Energi Norges vinterkonferanse i dag.

Rundt 330 ledere og andre nøkkelpersoner er samlet på det som omtales som fornybarnæringens viktigste møteplass – i år lagt til Helsinki.

Kull- og kjernekraft skal fases ut i Europa

NVE har gjort analyser som viser at 500 TWh kull- og kjernekraft skal fases ut i Europa og erstattes av 340 TWh vind- og solkraft og 150 TWh gasskraft frem til 2030. Det betyr mer variabel kraftproduksjon inn i systemet. Og større behov for fleksible kilder som kan sikre en stabil kraftforsyning. Norsk vannkraft er en slik kilde. Den kan skrus opp og ned etter behov, fordi vi har lagringskapasitet i vannmagasinene våre.

Statnett er i ferd med å bygge nye strømkabler til Tyskland og England. Samtidig jobber europeiske myndigheter med å samordne prismekanismene for krafthandel i de ulike markedene. Løsningen for det såkalte day ahead-markedet skal være på plass allerede i år. Neste år følger intradag-markedet.

Gode muligheter for vannkraften

– Disse endringene vil sikre vannkraften tilgang til de markedene hvor verdien er høyest, påpekte Sanderud.

Han benyttet også anledningen til å sende en hilsen til kabelmotstanderne i LO-forbundet Industri Energi.

– Det er flott at norsk industri bruker mer strøm. Men jeg tror det er dumt å bruke all den verdifulle fleksibiliteten på smelteverk som står og småputrer året rundt, sa Sanderud.