Sivilingeniør Eivind Parelius i Helgeland Kraft foran nettstasjonen med ny teknologi for automatisk avlesning av spenningskvalitet. (Foto: Helgeland Kraft)

Helgeland Kraft har i samarbeid med Sintef Energi testet ut Nordens første automatiske spenningsregulator. Den står plassert bak en snødunge i Snefjellåga, men overvåkes nøye.

Kilde: Helgeland Kraft

Transformatoren er produsert av Norsk Transformator på Steinkjer og hadde en investeringskostnad på 250.000 kroner. I samarbeid med Sintef Energi følger de nøye med på hvordan nyinvesteringen kan regulere spenningen i nettet. 

Høy produksjon på Snefjellå kraftverk i kombinasjon med lavt forbruk kan føre til for høye spenninger. Dette har man prøvd å begrense med å forsterke nettkabelen, men resultatet ble ikke godt nok. 

– Spenningen varierte mer enn hva vi hadde tenkt. Dette er uheldig og kan for eksempel føre til økt forbruk av lyspærer i perioder der spenningen er høy, forteller sivilingeniør Eivind Parelius i Helgeland Kraft. 

5. Desember 2016 kom derfor den nye automatiske regulatoren på plass og regulerer nå spenningen et par ganger i døgnet. 

– Alternativet var å forsterke nettet enda mer, men det koster nesten 700.000 kroner per kilometer. Derfor, i grisgrendte strøk hvor vi har få kunder, kan man sette opp slike i stedet. Selv om investeringskostnaden for denne første transformatoren er høy, forventer vi at prisene går ned etter hvert som disse kommer i vanlig produksjon. 

På kraftverk i Røvassdalen har Helgeland Kraft prøvd lignende teknologi med høyspentbooster og lavspentboostere. 

– Vi har deltatt på flere forskningsprosjekt, og vår erfaring så langt er at de automatiske spenningsregulatorene gjør jobben sin, sier Parelius. 

Automatiske målere overvåker spenningen kontinuerlig, og nyinvesteringen i Snøfjellåga har allerede dokumentert over 80 reguleringer. 

Norsk Transformator på Steinkjer har bygget transformatoren. Inne i denne er det montert en trinnkopler som skal kunne regulere spenningen i hele transformatorens levetid. Selve trinnkopleren og styreenheten er utviklet av tyske Reinhausen Maskinfabrikk. Styreenheten sørger for å trinne transformatoren slik at spenningen ut til kundene holder seg innenfor ønskede verdier. Spenningen skal ligge innenfor 230 V ± 10 prosent.

– Vi dokumenterer grundig siden det er et forskningsprosjekt. Det er i tillegg ganske spennende å få være med i et prosjekt der vi får prøve det siste bransjen har å tilby av teknologi.