Nå går startskuddet for bygging av Ånstadblåheia vindprak i Sortland kommune i Nordland. (Illustrasjonsfoto: Nordkraft)

Etter mange års arbeid skal den nye eieren Fortum med hjelp av Nordkraft bygge Ånstadblåheia vindpark. De første maskinene vil være på plass allerede 6. mars.

Kilde: Nordkraft

OED ga høsten 2013 endelig konsesjon for bygging av Ånstadblåheia vindkraftverk i Sortland kommune i Nordland. Vindkraftverket vil ha en samlet installert effekt på inntil 50 MW og en årlig produksjon på ca 140 GWh.

I januar 2017 kjøpte Fortum Vesterålskraft Vind AS med prosjektet Ånstadblåheia vindpark. Nordkraft utvikler prosjektet videre for ny eier, og skal samtidig ha prosjektledelsen for selve utbyggingen.