EL og IT Forbundet støtter strømkabel til Storbritannia, som de blant annet mener er av betydning for forsyningssikkerheten i Norge. (Illustrasjonsfoto: Statnett)

EL og IT Forbundet mener Statnetts nye kraftkabel til Storbritannia er nødvendig for å øke produksjonen av fornybar energi, og for å sikre strømforsyningen i Norge.

Kilde: EL og IT Forbundet

Statnett bygger for tiden to nye kraftkabler til utlandet. Den ene går til Tyskland, mens den andre går til Storbritannia. Kablene er gjenstand for mye diskusjon, særlig på grunn av frykt for dyrere strøm og konsekvensen for norske industriarbeidsplasser.

– EL og IT Forbundet er opptatt av at industrien skal ha gode og stabile rammevilkår. Ifølge Det internasjonale energibyrået vil kraftprisen i Norge ligger under den europeiske i tiårene som kommer, så det er ikke grunnlag for å hevde at kablene ødelegger for industrien, sier Jan Olav Andersen, leder av EL og IT Forbundet.

EL og IT Forbundet frykter snarere at nye tørrår skal ødelegge for norsk industri.

– Det er ikke mange år siden vi hadde tørre somre og var nær strømrasjonering når kulden satte inn. Kabler til nye land styrker muligheten for import, og sikrer kraft til industrien om en slik situasjon oppstår på ny. Flere kabler betyr jo ikke at vi tar strøm fra industrien. Det er kun overskuddet som skal eksporteres, sier Andersen.

Legger til rette for produksjon av ny fornybar energi

For at Norge og Europa skal nå sine mål om fornybar energi, så trengs et kraftnett som håndterer større svingninger i produksjonen ut ifra værforholdene.  

– Med de nye kablene så skor vi kraftsystemet for denne framtida. Elektrisitet produsert av vindkraft er ferskvare som må omsettes når det blåser, noe kraftkabler bidrar til. Vannkraften kan derimot lagres i magasinene, forklarer Andersen.

Uansvarlige å stoppe byggingen

EL og IT Forbundet mener at forslaget om å stanse byggingen kabelen til Storbritannia er uansvarlig.

– Konsesjonen er grundig utredet og ble gitt for snart tre år siden. Kontraktene er inngått forlengst og anleggsarbeidet er godt i gang. Kabelen er også under bygging, blant annet av Nexans i Halden, sier Andersen.