Visepresident i Europakommisjonen, Jyrki Katainen (t.v.), her sammen med seniorrådgiver i Sitra, Jyrki Katainen, mener begge at Norge har mye å bidra med i klimakampen. (Foto: Simon Johannsson)

Ny rapport viser at globale utslipp kan kuttes med 4 milliarder tonn, dersom flere land tar nordiske løsninger i bruk. – Norge går foran som et godt eksempel, sier visepresident i Europakommisjonen, Jyrki Katainen.

Kilde: Regjeringen

Visepresident i Europakommisjonen, Jyrki Katainen var tilstede da rapporten «Nordic Green to Scale» ble presentert av det finske innovasjonsfondet Sitra og Nordisk Ministerråd på Norges Hus i Brussel fredag 3. mars.

Studien er et samarbeid mellom de nordiske landene, og inneholder 15 eksisterende løsninger som har vist seg å fungere i Norden for å redusere klimautslipp. Tre av løsningene i rapporten er spesifikt norske:

  • Karbonfangst og lagring
  • El-bilsatsningen
  • Reduksjon av metanutslipp fra gassproduksjon.

Kan spare fire mrd. tonn utslipp

Ifølge rapporten vil verden kunne spare fire milliarder tonn utslipp årlig dersom andre land tar i bruk løsningene i like stor grad som de nordiske landene. Det tilsvarer en like stor reduksjon i klimautslipp som det EU produserer årlig.

– Verden trenger ikke forandre seg for å nå klimamålene som er satt i Parisavtalen. Det finnes allerede løsninger på klimautfordringene, vi må bare ta dem i bruk, sier Katainen.

Ser til Norges el-bilsatsning

På arrangementet ble det trukket frem at Norge har en av verdens største el-bilparker.

– Dersom andre land tar i bruk elbiler i like stor grad som Norge, vil man kunne redusere klimautslipp med omtrent like mye som det Danmark produserer løpet av et år, sa seniorrådgiver i Sitra, Oras Tynkkynen, da han la frem rapporten fredag morgen.  

Katainen er imponert over Norges el-bilsatsning.

– Norge går her foran som et godt eksempel. Jeg vet at flere av EUs medlemsland ser til Norge, hva dere har fått til og de ønsker å kopiere Norges løsninger.

Vil koste 13 milliarder

Nettokostnaden av å implementere de 15 tiltakene i samme grad som i andre land, beregnes til å være omtrent 13 milliarder dollar.

– Summen tilsvarer ni dager med globale subvensjoner av fossilt drivstoff. Det er mye penger, men det er en liten kostnad å betale i forhold til hva disse tiltakene kan gjøre for klimaet, sier Tynkkynen i Sitra.