Energi Norges Oluf Ulseth (t.v), olje- og energiminister Terje Søviknes og administrerende direktør Sjur Bratland i Norwegian Energy Partners vil stå sammen for eksport av norske energiløsninger.( Foto: Kristine Dahl/OED)

Norsk næringsliv har bred kompetanse og store eksportmuligheter innen energi. Ved å samle ressursene fra fornybar energi og petroleumssektoren, skal etableringen av Norwegian Energy Partners gi ny giv til næringsutvikling og vekst internasjonalt.

Kilde: Energi Norge

Energi Norge er en av medstifterne av den nye organisasjonen, sammen med en rekke andre industriaktører og norske myndigheter, deriblant Statkraft. Den formelle avtaleinngåelsen – som en del av sammenslåingen av Intsok og Intpow til Norwegian Energy Partners – ble gjennomført på et møte med olje- og energiminister Terje Søviknes onsdag.

– Energi Norge var blant «fødselshjelperne» til Intpow i sin tid. Vi synes derfor det er naturlig å videreføre vårt engasjement ved å gå inn som medstifter i Norwegian Energy Partners, som skal fremme internasjonalisering av norsk fornybarnæring, sier administrerende direktør Oluf Ulseth i Energi Norge.

Mens Intpow så langt har jobbet for at norsk leverandørindustri innenfor fornybar energi har kunnet møte kunder i utlandet, har Intsok sørget for å skape møteplasser utenfor Norges landegrenser for leverandørindustri på olje- og gassfeltet.

Konkurransefortrinn

Fornybarnæringen i Norge forvalter store anlegg, sterke leverandørmiljøer og kompetanse i verdensklasse innen vannkraft, elektrifisering og drift og utvikling av et utslippsfritt kraftsystem.

– Verdensmarkedet for fornybar energi er i ferd med å bli like stort som markedet for petroleum. Det er stor etterspørsel etter vår kompetanse, produkter og tjenester fordi fornybar energi er nøkkelen til lavutslippssamfunnet. Norsk fornybarnæring har et konkurransefortrinn i dette markedet og dette gir store muligheter for norsk industri, sier Ulseth.

Han understreker at Norge har store muligheter til å bygge opp en eksportrettet grønn industri basert på norske kunnskapsmiljøer.

– Det satses nå sterkt på forskning i fornybarnæringen, blant annet gjennom HydroCen innenfor vannkraft og Cineldi som skal utforme fremtidens fleksible elektriske distribusjonsnett. Ny kunnskap tas i bruk raskere enn før og dersom dette kobles sammen med kompetansen i olje- og gassektoren, kan vi skape ny industri innen for eksempel offshore vind, elektrifisering av skip og hydrogen, avslutter Ulseth.

Partnerne i Norwegian Energy Partners (Norwep) er Olje- og energidepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Utenriksdepartementet, Statoil, Statkraft, Norsk Industri, Norsk Olje og Gass, Rederiforbundet, Energi Norge og LO.