Aggregater og andre norske kraftverk har betydelig mengde rotasjonsenergi som i dag ikke blir utnyttet ved variabelt turtall. Dette gir muligheter til å hente ut svært mye effekt.

Aggregatene i norske vannkraftverk har en betydelig svingmasse. Det kan hentes ut svært mye effekt i kortere perioder ved å endre turtallet til turbinene.

–Å kunne utnytte effekten i variabelt turtall kan bli meget interessant i et fremtidig marked med betydelige innslag av uregulert kraft, spesielt når det oppstår øyeblikkelig behov for flere hundre MW for å stabilisere kraftnettet.

Arne Nysveen og Ole Gunnar Dahlhaug, professorer på henholdsvis Institutt for elkraftteknikk og Institutt for energi- og prosessteknikk/Vannkraftlaboratoriet ved NTNU, har stor tro på konseptet variabelt turtall.

Det har gitt grunnlag for et av de største FoU-prosjektene i det nyetablerte forskningssenteret HydroCen i Trondheim. EU har vist stor interesse for et slikt konsept, og det vil bli søkt om forskningsmidler derfra, skriver Energiteknikk i mars-utgaven av bladet som kommer ut i neste uke.  

Mye rotasjonsenergi

Dahlhaug viser til at den massive svingmassen i aggregatene inneholder mye rotasjonsenergi som kan genereres i løpet av perioden det tar før vannet kommer til turbinen og kraftverket kjøres opp for å få balansert nettet igjen. Ifølge beregninger fra Statnett utgjør potensialet 240 GW per sekund om vinteren og 90 GW per sekund en vindfull sommernatt. I dag utnyttes svært lite av denne energien i svingmassene i kraftverkene.

Nysveen peker på at konseptet variabelt turtall forutsetter at det installeres en frekvensomformer i kraftverket som sørger for at effekten som blir kjørt ut på nettet, holder den gitte frekvensgrensen på 50 MHz

Krever høye effektpriser

En frekvensomformer i et kraftverk innebære en investering som tilsvarer mer enn prisen på en generator. En løsning med variabelt turtall forutsetter derfor at vi får et fremtidig marked for effekt og nettjenester med høye nok priser.