I Tosbotn har Helgeland Kraft tre av fem kraftverk klare for drift. Etter planen skulle prosjektet være ferdigstilt i løpet av 2017. (Foto: Tore Halvorsen)

Helgeland Kraft ble i går gjort kjent med at deres kontraktspartner, den islandske entreprenøren IC (tidligere Istak), har sendt ut varsel om oppsigelse til alle ansatte som jobber med byggingen av fem nye kraftverk i Tosbotn i Brønnøysund.

Kilde: Helgeland Kraft

– Vi har vært kjent med ICs vanskelige økonomiske situasjon og ser sammen på mulige løsninger for videre samarbeid, sier produksjonssjef i Helgeland Kraft Torkil Nersund.

Frem til nå er om lag 80 % av kontraktarbeidet gjennomført, og 3 av totalt 5 kraftverk klare for drift. Anleggene i Tosbotn er pr. dato det eneste pågående prosjektet for IC. Prosjektene skulle etter planen være overlevert Helgeland Kraft i løpet av 2017.

– Det er berammet møte mellom Helgeland Kraft og IC i neste uke, sier Nersund.

Han understreker at det er god dialog mellom partene.