Regjeringen vil gjøre det lettere å bytte fra en fagkrets med generell studiekompetanse til yrkesfag. Her er en industrimekaniker i sving.

Regjeringen ønsker at det skal bli lettere for elever som har begynt på studiespesialisering å bytte over til yrkesfag. Dette er et godt forslag, mener Norsk Industri.

Kilde: Norsk Industri

Modellen kan også bidra til å minske frafallet. Det er mange elever som starter på yrkesfag som ikke gjennomfører, men som «hopper av» og avslutter med generell studiekompetanse. Det er imidlertid svært få som går motsatt vei.

Fakta om ordningen

Bytteordningen som foreslås av Utdanningsdirektoratet skal gjelde for elever som har gått Vg1 studiespesialisering og som ønsker å gå over til Vg2 yrkesfag uten å tape tid. Disse elevene har på ett år gjennomført fellesfagene norsk, matematikk, naturfag, engelsk og samfunnsfag som elever på yrkesfag får over to år. Det frigjør en del timer det andre året på videregående som elevene fra studiespesialisering kan bruke for å ta igjen mye av det yrkesfaglige som de ikke har lært.

Faglig råd TIP har uttalt seg i forhold til den foreslåtte modellen, og mener det er den beste.

Forslaget er nå ute på høring med frist 24. mai. Etter planen skal forskriftsendringene tre i kraft i august 2018.