Bedre lys og lavere strømkostnader er resultatet når Lyse Elnett nå skifter ut 18 100 eldre veilys med moderne LED-teknologi. (Foto: Lyse)

18.100 eldre veilys i 11 kommuner skal skiftes ut med LED-lys. De nye lysene gir både bedre lys og bruker mindre strøm enn dagens belysning.

Kilde: Lyse

Totalt kan det spares strøm tilsvarende 350-450 boliger avhengig av hvor mye lysene dimmes ned (inntil ca 9 millioner kWt).

Det er armaturene som skal byttes i løpet av de tre neste årene, mens mastene brukes videre. Arbeidet er allerede i gang i Stavanger og Sandnes kommune.

– Dette er et prosjekt som gir flere gevinster. Innbyggerne vil oppleve at det blir bedre lys i gatene og vi sparer strøm. Bare i vår kommune tilsvarer besparelsen strømforbruket til rundt 150 boliger, sier seksjonsleder Trygve Petter Nilsen i Stavanger kommune.

Dagens armatur bruker vel 125 Watt, mens nytt bruker 37 Watt og kan dimmes ned ytterligere ved behov. I tillegg til at de nye gatelysene bruker mindre strøm, er det også miljøgevinst i at lyskilder som kan inneholde kvikksølv bli fjernet.

– Dette er en stor jobb. På det meste vil vi ha seks liftbiler ute samtidig, forteller produktansvarlig for veilys Jarl Hoogstad i Lyse Elnett.

Kommunene vil få en App der de selv kan tenne, slukke og dimme veilysene i en gate. Hoogstad legger til at nytt armatur er klargjort for at kommunene også kan sette på sensorteknologi for eksempel for å telle syklister eller ha luftmåling.

– Stavanger kommune er en Smart City og de nye smarte armaturene gir oss nye muligheter som vi vil se nærmere på, sier Trygve Petter Nilsen i Stavanger kommune.

Enova har gitt tilsagn om nær ni millioner kroner i støtte til prosjektet når det er fullført. EU har stilt krav til energieffektiv belysning, noe som gjør at arbeidet må være utført innen 2020.