Her lastes HVDC-kabel om bord i M/S «Nexans Skagerak» ved fabrikken til Nexans i Halden. (Foto: Nexans)

I år feirer den internasjonale kabelprodusenten Nexans at det er 40 år siden selskapets første HVDC MI-kabler ble satt i kommersiell drift i Skagerrak-forbindelsen mellom Danmark og Norge.

Kilde: Nexans

I 1977 tok man med Skagerrak-forbindelsen, som eies og drives av Energinet.dk i Danmark og Statnett SF i Norge, for første gang i bruk høyspentkabler til undersjøisk overføring over så store avstander (130 kilometer) på 550 meters dyp.

Skagerrak-forbindelsen gjør det mulig å inkludere mer fornybar energi i kraftmiksen og gjøre mer effektiv bruk av strømmen ved å koble det norske kraftnettet, som i stor grad er basert på vannkraft, til det danske nettet, som i hovedsak er basert på varme- og vindkraft. Når de etter 40 år fortsatt er i drift, har Skagerrak-forbindelsens HVDC MI-kabelsystemer fra Nexans i aller høyeste grad demonstrert hvor pålitelige og holdbare de er.

Nexans’ HVDC MI-kabler til Skagerrak 1 og 2 har en spenning på 250 kilovolt, og hver kabel har en effekt på 250 megawatt (MW). Etter hvert som etterspørselen etter kraft mellom de to landene har økt, har man utvidet kapasiteten for kraftoverføring. Dagens fire kabler har en samlet effekt på 1 700 MW, noe som tilsvarer kraftbehovet til nesten 25 000 gjennomsnittlige skandinaviske husholdninger.

HVDC MI-kabler fra Nexans brukes til kraftforbindelser over hele verden, blant annet Skagerrak-forbindelsen, Fenno-Skan (Sverige og Finland) og EstLink2 (Estland og Finland). De brukes også til de nye HVDC-forbindelsene mellom Italia og Montenegro (Mon.Ita), Norge og Tyskland (NordLink) samt Norge og Storbritannia (NSL).

Fakta

Med fire masseimpregnerte HVDC-kabler fra Nexans har kraftforbindelsen mellom Danmark og Norge en kapasitet på til sammen 1 700 megawatt, med åpning for mer fornybar energi.